Paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt määräaikaistarkastusten piiriin

Tukes
21.2.2017 13.30
Tiedote

Kuljetusalan yritykset Painelaitteiden tarkastuslaitokset Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden, ns. bulkkisäiliöiden, rekisteröintirajaa on tiukennettu 1.1.2017 voimaan tulleessa uudessa painelaitelainsäädännössä. Jos kuljetussäiliö tyhjennetään yli 0,5 bar paineella, on säiliö rekisteröitävä painelaite, ja säiliölle on tehtävä määräaikaistarkastus kahden vuoden välein. Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden rekisteröintiraja oli aiemmin 1,0 bar.

Paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt on tarkoitettu vaarattomiksi luokiteltujen jauhe- ja raemaisten aineiden ammattimaisiin tiekuljetuksiin. Painelaiteturvallisuus-asetuksen 1549/2016 mukaan kuljetussäiliö on rekisteröitävä painelaite, jos säiliön tyhjennyksessä käytetään yli 0,5 bar painetta. Rekisteröintiraja on sama kuin vastaavilla vaarallisten aineiden kuljetussäiliöillä.

 Kuljetussäiliön omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitokselta muutostarkastus, jossa säiliö rekisteröidään. Tarkastuslaitos toimittaa Tukesille säiliön rekisteröinti- ja tarkastustiedot. Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että säiliölle tehdään määräaikaistarkastus kahden vuoden välein.

Muutostarkastuksessa on otettava huomioon, ettei kuljetussäiliön kuntoa ole varmennettu tarkastuslaitoksen määräaikaistarkastuksilla. Muutostarkastuksessa on tämän vuoksi tärkeää selvittää:

  • onko säiliössä tekniset tiedot sisältävä merkintäkilpi ja onko säiliöstä teknisiä asiakirjoja
  • onko säiliö ollut poistettuna määräaikaistarkastusten piiristä suurimman sallitun käyttöpaineen alentamisen perusteella (aiemman lainsäädännön painerajan 1,0 bar mukaisesti)
  • onko säiliö ollut pitkään poissa käytöstä
  • onko säiliötä tai sen tukirakenteita korjattu omatoimisesti
  • onko säiliössä tai sen tukirakenteissa silmämääräisesti havaittavia poikkeamia kuten syöpymiä, halkeamia tai heikkolaatuisia hitsausliitoksia
  • onko säiliön luukku ja sen lukituslaite kunnossa
  • onko säiliön varoventtiili toimintakykyinen ja vastaako avautumispaine suurinta sallittua käyttöpainetta, lisäksi varoventtiilin putki ei saa olla tukossa.

Hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia ovat:

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585, [email protected]