Painelaitteiden ja kattilalaitosten käytön turvallisuus varmistettava myös työnseisauksen aikana

Tukes
15.9.2015 8.30
Tiedote

Lakko ja mielenilmaukset aiheuttavat aina muutoksia ja poikkeuksia normaaliin työrutiiniin. Tällöin kattiloita ja painelaitteita ajetaan alas, käynnistetään uudelleen, vakituiset työntekijät eivät ole käytettävissä ja henkilömäärä on normaalia pienempi. Myös tällaisissa tilanteissa lainsäädäntö asettaa laitteiden turvalliselle käytölle mininimivaatimukset, jotka on otettava huomioon.

Painelaitelainsäädäntö edellyttää, että painelaitetta käytetään ja valvotaan lainsäädännön turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Lainsäädännössä vaaditaan seuraavia asioita:

  • Rekisteröitävällä painelaitteella on pätevä käytön valvoja. Poikkeustilanne, kuten kattiloiden alasajo ja uudelleen käynnistäminen, vaatii ammattitaitoista ja tehtäviinsä perehdytettyä henkilökuntaa. Käytön valvoja on kattilalaitoksen käytön ja sen turvallisuuden asiantuntija.

  • Omistajan tai haltijan tulee huolehtia, että painelaitetta käyttää ammattitaitoinen, tehtäviinsä perehdytetty henkilökunta, joka kykenee hallitsemaan poikkeus- ja häiriötilanteet.

  • Jos painelaite, esimerkiksi kattila, ajetaan alas työnseisauksen ajaksi, tulee sen alasajossa ja uudelleen käynnistämisessä noudattaa turvallisia menettelyjä.

Käytön valvoja on henkilökohtaisessa turvallisuusvastuussa painelaitteista, joiden vastuuhenkilöiksi hänet on nimetty. Painelaitteen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että käytön valvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtäviään lainsäädännön mukaisesti. Lainsäädäntö on määritellyt myös käytön valvojalle henkilökohtaisen vastuun.  

Lisätietoja:   
ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585,  [email protected]