Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

2.11.2018 12.43
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Uudistetun ohjeen muutoksia ovat:

  • korjaus- ja muutostyön vaiheet
  • hankinnan vaatimukset
  • korjaus- ja muutostöiden tarkastusmenettelyt
  • kemikaaliputkistojen korjaus- ja muutostyöt.

Hyväksytyt laitokset tekevät painelaitteiden korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastukset. Korjaus- ja muutostöitä koskevat säännökset sisältyvät painelaitelakiin 1144/2016 ja asetukseen painelaiteturvallisuudesta 1549/2016.

Ohje on luettavissa Tukesin verkkosivulla.

Painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä löytyy tietoa myös Tukesin verkkosivujen painelaiteosiosta.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489

Ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585

sähköpostit muotoa: [email protected]