Hyppää sisältöön

Palo-ovien standardointitilanteessa ei muutoksia – kaikille palo-ovityypeille CE-merkintä ei ole vielä mahdollinen

Julkaisuajankohta 28.1.2022 11.58
Uutinen

CE-merkintä tuli palo-oville pakolliseksi jo 1.11.2019. Kuitenkaan kaikkia ovia koskevia harmonisoituja standardeja ei ole vielä julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä. Siksi kyseisten ovityyppien palo-ominaisuuksia ei voida vielä osoittaa CE-merkinnällä.

Koska osaa ovia koskevista harmonisoiduista standardeista ei ole vielä julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä eikä palo-ovia koskeva tyyppihyväksyntäasetus ole enää voimassa, kyseisten ovien normaalikäytön ominaisuudet ja palo-ominaisuudet tulee varmentaa rakennuspaikkakohtaisesti. Rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa rakennushankkeeseen ryhtyvän on esitettävä, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei voida esimerkiksi CE-merkinnällä osoittaa.

Osa palo-ovien testaamiseen akkreditoituneista yrityksistä on laatinut rakennuspaikkakohtaista varmentamista helpottamaan tyyppihyväksynnän korvaavan sertifikaatin/todistuksen, jolla voidaan osoittaa niiden palo-ovien kelpoisuus rakentamiseen, joille CE-merkintä ei ole vielä mahdollinen. Sertifikaattien arviointiperusteina käytetään 2017 vuoden lopussa kumoutuneita tyyppihyväksyntäasetuksia, ja laadunvarmennusmenettelyt ovat samanlaiset kuin aikaisemmassa tyyppihyväksynnässä käytettiin. 

Palo-ovien CE-merkinnän perusteena aina kaksi harmonisoitua standardia (hEN)

Tavanomaisesta rakennustuotteiden CE-merkinnästä poiketen palo-ovien CE-merkinnässä ilmoitetaan aina kaksi harmonisoitua standardia: Palo-ovien normaalikäytön ominaisuuksia osoittava hEN sekä palo-ominaisuuksia osoittava hEN.

Normaalikäytön ominaisuuksia koskevat vaatimukset määritellään neljässä eri ovia ja ikkunoita koskevassa standardissa:

  • Sisäänkäyntiovet (henkilöliikenne) ja ikkunat (EN 14351-1:2006+A2:2016)
  • Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallin ovet ja portit (ajoneuvo ja tavaraliikenne, EN 13241-1:2003+A2:2016)
  • Väliovet (henkilöliikenne, EN 16361:2014 + A1:2016)
  • Konekäyttöiset sisäänkäyntiovet (henkilöliikenne, EN 16361:2014 + A1:2016).

Palo-ovia koskeva EN 16034:2014 standardi käsittelee pelkästään ovien ja ikkunoiden palo-ominaisuuksia.  

Palo-ominaisuuksien CE-merkintä on tällä hetkellä mahdollinen EN 14351-1:2006+A2:2016 tai EN 13241:2003+A2:2016 soveltamisalaan kuuluville tuotteille, kuten esimerkiksi henkilöliikenteeseen tarkoitetut sisäänkäyntiovet ja ikkunat, sekä ajoneuvo- ja tavaraliikenteelle tarkoitetut teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten ovet sekä autotallin ovet ja portit.

Muille palo-ovityypeille CE-merkintä on mahdollinen vasta sitten, kun sisäovia koskeva EN 14351-2:2018 standardi sekä konekäyttöisiä ovia koskeva EN 16361:2014 + A1:2016 standardi julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

                   
Taulukko: Ovien ja ikkunoiden tuotehyväksyntämenettelyt

Ovien ja ikkunoiden tuotehyväksyntä-menettelyt 1/2022 Rakennuksen ulkovaippaan asennettavat sisäänkäyntiovet sekä ikkunat (henkilöliikenne)

  Sisäovet  (henkilöliikenne)

 

 

Teollisuusovet, autotallien ovet, portit ja puomit (ajoneuvoliikenne, tavaroiden kuljetus) Konekäyttöiset ovet rakennuksen ulkovaipassa ja sisällä poistumisteillä (henkilöliikenne)
Normaalikäytön ominaisuudet CE-merkintä ja suoritustaso-
ilmoitus 
SFS-EN 14351-
1:2006+A2:2016 mukaan  
Rakennuspaikka-kohtainen varmentaminen  

 CE-merkintä ja suoritustaso-
ilmoitus 
SFS-EN 14351-
1:2006+A2:2016
 mukaan    

Rakennuspaikka-kohtainen varmentaminen  
Palo-ominaisuudet

CE-merkintä ja suoritustaso-ilmoitus 
SFS-EN 16034
mukaan    

Rakennuspaikka-kohtainen varmentaminen     CE-merkintä ja suoritustaso-ilmoitus 
SFS-EN 16034 mukaan    
Rakennuspaikka-kohtainen varmentaminen    

Taulukkoa päivitetty 1.2.2022

Standardien viimeisimmän version ja julkaisutilanteen voi tarkastaa hEN Helpdeskistä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Petri Kulmala, p. 029 5052 741
[email protected]

 

Rakennustuotteet