Rajoitusehdotukset ftalaateille ja polyfluorioktyylitrialkoksisilaaneille - kommentointimahdollisuus

Tukes
29.6.2016 10.15
Tiedote

 

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatille (DEHP), dibutyyliftalaatille (DBP), di-isobutyyliftalaatille (DIBP) ja bentsyylibutyyliftalaatille (BBP) sekä (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekaflurioktyyli)silaanitriolille ja sen mono-, di- tai tri-O-(alkyyli)johdannaisille ehdotetaan rajoituksia. Ftalaattien rajoitusehdotus koskee niitä sisältävien esineiden markkinoille saattamista. Polyfluorioktyylitrialkoksisilaanien rajoitusehdotus koskee näitä aineita sisältävien suihkeiden valmistamista ja markkinoille saattamista kuluttajakäyttöön silloin kun mukana on myös orgaaninen liuotin.

Kuka tahansa voi lähettää rajoitusehdotuksiin liittyviä tietoja ECHAlle 15.12.2016 mennessä, mutta kommentteja toivotaan jo 1.9.2016 mennessä, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana. Kommentointi tapahtuu ECHAn sivuilla olevalla lomakkeella. ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon antaessaan lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Rajoitusehdotukset ja kommentointi ECHAn sivuilla