Rajoitusehdotus 8 aineelle urheilu- ja leikkikenttien kumirouheissa ja katteissa – kerro kommenttisi

27.9.2018 8.51
Uutinen

Alankomaat ehdottaa, että kahdeksan polysyklisen aromaattisen hiilivedyn eli PAH-yhdisteen markkinoille saattamista EU:ssa rajoitetaan tekonurmi-, urheilu- ja leikkikenttien kumirouheissa ja katteissa.

Kuka tahansa voi lähettää rajoitusehdotukseen liittyviä kommentteja Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) 19.3.2019 mennessä. Kommentteja kuitenkin toivotaan jo 16.11.2018 mennessä, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana.  

Rajoitusehdotusten kommentointi tapahtuu ECHAn sivuilla olevalla lomakkeella. ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon antaessaan lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Lisätietoa ehdotetusta PAH-yhdisteitä koskevasta rajoituksesta ja kommentointilomakkeen löydät ECHAn sivuilta.

REACH