Rajoitusehdotus kalsiumsyanamidin lannoitekäytölle - kommentoi ehdotusta

15.10.2019 12.26
Uutinen

Kalsiumsyanamidin lannoitekäyttöä koskeva rajoitusehdotus on kommentoitavana Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilla.

Rajoitusehdotus koskee kalsiumsyanamidin markkinoille saattamista, eli maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista, lannoitteena muutoin kuin suljetussa järjestelmässä käytettäväksi. Suljetulla järjestelmällä tarkoitetaan viljelyjärjestelmiä, joista ainetta ei vapaudu ympäristöön, esimerkiksi kasvihuoneita.

Ehdotuksen tarkoituksena on estää aineen päätyminen ympäristöön. Kalsiumsyanamidin lannoitekäyttö aiheuttaa ympäristöriskin lannoitettujen peltojen viereisille pintavesille ja maaperälle. Riski perustuu pääasiassa muunnostuotteiden, syanamidin, urean ja syanoguanidiinin, haitallisiin vaikutuksiin maaperä- ja vesieliöissä.

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta. ECHA toivoo kommentteja 20.11.2019 mennessä, jotta ne voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana. Ehdotusta voi kuitenkin kommentoida 25.3.2020 saakka.  

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033