Hyppää sisältöön

Rajoitusehdotus kertakäyttövaippojen vaarallisista kemikaaleista – ota kantaa

23.2.2021 9.21
Uutinen
Lapsi istuu nurmikolla teddykarhun kanssa.
Kuva: Pixabay

EU:ssa suunnitellaan rajoitusta kertakäyttövaippojen kemikaaleihin. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on aloittanut niitä koskevan rajoitusehdotuksen käsittelyn. Voit kommentoida ehdotusta 21.6.2021 saakka.

Rajoitusehdotuksessa esitetään, että EU-alueella ei saisi myydä, tuoda maahan tai luovuttaa vastikkeetta kertakäyttövaippoja, jos niissä on seuraavia kemikaaleja tai kemikaaliryhmiin kuuluvia aineita: formaldehydiä, dioksiineja, furaaneja, PAH- tai PCB-yhdisteitä. Rajoituksen tarkoituksena on vähentää kertakäyttövaippojen terveysriskejä lapsilla.

Ranskan viranomaiset löysivät tutkimuksessaan edellä mainittuja kemikaaleja kertakäyttövaipoista. Vaikka vaipoista aiheutuvista terveysriskeistä ei ole tutkimustietoa, kertakäyttövaippojen kemikaaleista aiheutuvia riskejä ei voida sulkea pois. 

Tällä hetkellä kertakäyttövaippojen turvallisuudesta säädetään kuluttajaturvallisuuslainsäädännössä, joka koskee yleisesti kaikkia kulutustavaroita. Nyt on tarkoitus selvittää, tarvitaanko erityisesti kertakäyttövaippojen kemikaaleihin kohdistuvaa sääntelyä REACH-asetukseen lisättävänä rajoituksena.

Rajoitusehdotuksen käsittely Euroopan kemikaalivirastossa

Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet ECHAan rajoitusehdotuksen, jonka käsittely on alkanut ECHAn riskinarviointikomiteassa (RAC) ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavassa komiteassa (SEAC).

Rajoitusehdotuksen käsittelyssä on tarkoitus muun muassa selvittää edellä mainittujen vaarallisten kemikaalien alkuperä, miten ne vaippoihin päätyvät ja voiko niistä päästä eroon esimerkiksi vaippojen raaka-aineita vaihtamalla tai kehittämällä raaka-aineiden tai vaippojen valmistusprosessia. Selvitettävänä ovat myös ihmisen terveydelle ja ympäristölle rajoituksesta aiheutuvat taloudelliset hyödyt sekä valmistajille, maahantuojille ja kuluttajille rajoituksesta aiheutuvat kustannukset. 

Rajoitusehdotuksen julkinen kommentointi on parhaillaan menossa. Ehdotusta voi kommentoida 21.6.2021 saakka.

ECHAn tieteelliset komiteat ottavat toimitetut kommentit huomioon antaessaan lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Toimita kommenttisi hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jotta komiteoilla on enemmän aikaa ottaa kommenttisi huomioon lausunnossaan, jonka ne toimittavat Euroopan komissiolle. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee komissio.

Lisätietoja:

Consultation on proposed restriction of substances in single-use baby diapers ECHAn verkkosivulla
Yleiset kulutustavarat Tukesin verkkosivulla
Kiellot ja rajoitukset Tukesin verkkosivulla
Euroopan kemikaaliviraston verkkosivut kuluttajille Chemicals in our life 
Kemikaalineuvonta yrityksille