Hyppää sisältöön

Raportti desinfiointiaineiden käytöstä eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannossa julkaistu

Julkaisuajankohta 12.3.2024 10.41
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut hankeraportin Desinfiointiaineet eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannossa.

Raportti on julkaistu Tukesin verkkosivuilla. Sen tietoja voivat hyödyntää eri viranomaiset sekä yritystoimijat, jotka saattavat markkinoille tai käyttävät desinfiointiaineita maataloustoiminnassa ja muussa alkutuotannossa.

Raportissa kuvataan EU:n biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyviä määräaikoja ja velvoitteita sekä rajapintoja muihin säädöksiin. Raportissa tarkastellaan myös eri viranomaisten rooleja ja vastuualueiden rajapintoja säädösten valvonnassa. Raporttiin on kerätty tietoa desinfiointiaineiden tyypillisistä, välttämättömistä ja poikkeuksellisista käyttötilanteista eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannossa. Lisäksi siinä kuvataan biosidivalmisteiden muuttuvia markkinoita.

Raportti on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jossa koottiin tilannekuva biosidien valmisteryhmiä 3 ja 4 koskevista lupamenettelyistä sekä lisättiin tiedonvaihtoa biosidiviranomaisten, elintarvikeketjun toimijoiden ja valvontaviranomaisten välillä. Tarkoituksena oli varmistaa, että viranomaisilla on tarvittavat tiedot biosidivalmisteiden käyttökohteista ja -tarpeista Suomessa. 

Hankkeen aikana tunnistettiin biosidivalmisteiden lupamenettelyistä aiheutuvia muutoksia markkinoihin.  Näin pyritään ennakoimaan mahdollisia haasteita liittyen desinfiointiaineiden saatavuuteen.  Suomessa desinfiointiainevalmisteille ei ole edellytetty ennakkohyväksyntää ennen EU:n biosidiasetuksen voimaantuloa vuonna 2012. Vaikka biosidiasetus on ollut voimassa jo yli 10 vuotta, sen vaikutukset monille loppukäyttäjille ovat tulleet näkyviin vasta viime vuosina yleisten desinfiointiainevalmisteiden tultua ennakkohyväksynnän piiriin. Tästä syystä biosidiasetusta ei tunneta vielä kovin hyvin alan toimijoiden keskuudessa.

Hankkeen aikana tarkistettiin alan ohjeita ja tunnistettiin tiedotustarpeita. Alan toimijoille suunnattua tiedotusta ja viestintää toteutetaan vuoden 2024 aikana, jotta nämä voisivat toimia säädösten mukaisesti ja sopeuttaa toimintaansa mahdollisten muutosten myötä. Tukes toteuttaa myös näihin biosidien valmisteryhmiin kohdennettua markkinavalvontaa vuonna 2024 sekä lähivuosina.

Raportti Tukesin verkkosivuilla

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Oskari Hanninen, puh. 029 5052 261, sähköposti muotoa [email protected]
Kysy tai anna palautetta

 
Sivun alkuun