REACH 2018: Arvioi aineesi osoittaaksesi sen turvallinen käyttö

Tukes
19.7.2016 9.00
Tiedote

 

Saman aineen rekisteröivien yritysten on toimittava yhdessä kerätäkseen ja jakaakseen tietoa käytöistä, vaaroista ja riskeistä osoittaakseen aineen turvallinen käyttö. Jos uuden tiedon tuottamiseen tarvitaan eläinkokeita, on aina ensin harkittava muita vaihtoehtoja. Tiedot toimitetaan rekisteröintiasiakirjassa Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) 31.5.2018 mennessä. 

Saman aineen rekisteröivien yritysten tulee kerätä olemassa oleva tieto aineesta ja tunnistaa puuttuvat tiedot sekä päättää tavasta hankkia ne tietojenvaihtofoorumissa (SIEF)*. Tämä on tärkeä vaihe valmistautumisessa rekisteröintiin, koska yritykset osoittavat tiedon perusteella aineen turvallisen käytön ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Aineiden vaarojen ja riskien arviointi on REACH 2018-etenemissuunnitelman neljäs vaihe.

Yritysten tulisi niin pian kuin mahdollista aloittaa tarvittavien tietojen kerääminen. Ensin tulee arvioida, mitkä tiedot ovat oleellisia kyseisessä rekisteröinnissä. Tämä riippuu aineen ominaisuuksista ja valmistus- ja maahantuontimäärästä - mitä suurempi tonnimäärä, sitä enemmän tietoa tarvitaan. Tämän jälkeen yritykset voivat tunnistaa puuttuvat tiedot, jotka voidaan hankkia jakamalla olemassa olevaa tietoa tai tuottamalla uutta.

Ennen kuin uusia eläinkokeita teetetään, vaihtoehtoisia menetelmiä on hyödynnettävä täysimääräisesti. Kaikki mukautukset vakiotietovaatimuksista on perusteltava rekisteröintiasiakirjassa.

ECHAn sivuilta löytyy käytännön tietoa tietovaatimuksiin pienen tonninmäärän aineille, miten kerätä tietoja ja miten välttää eläinkokeita. ECHA myös julkaisee uuden käytännön oppaan REACH-tietovaatimuksista. 

Verkkoseminaari REACH 2018 etenemissuunnitelman 4.vaiheesta järjestetään keskiviikkona 20.7.2016 klo 11. Seminaarista yritykset saavat käsityksen, millaista tietoa heidän tulee kerätä tonnimäärälle, jota he ovat rekisteröimässä. Siinä myös kerrotaan, mitä yritysten on tehtävä ennen uuden tiedon tuottamista. Seminaarista saa myös käytännön vinkkejä, miten täyttää tietoaukot ja miten jäsenrekisteröijät ovat osallisia tässä yhteisessä tehtävässä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ECHAn asiantuntijoille.

Taustaa
Viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika on 31.5.2018. Tämä määräaika koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat aineita pieninä määrinä, 1–100 tonnia vuodessa. ECHAn REACH 2018 -etenemissuunnitelmassa rekisteröinti jaetaan seitsemään vaiheeseen, ja siinä kuvataan kunkin vaiheen virstanpylväät sekä tuki, jota virasto tarjoaa rekisteröijille. Yritysten tulee valmistautua rekisteröintiin ajoissa. ECHAn REACH 2018 -verkkosivulta saa keskitetysti tukimateriaalia.

*Tietojenvaihtofoorumi (SIEF) on ryhmä, johon saman aineen rekisteröijät ja esirekisteröijät kuuluvat. Tietojenvaihtofoorumissa ne vaihtavat tietoja REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä varten.

Lisätietoja
Verkkoseminaarit (REACH 2018 Assess hazards and risks of your chemicals)
REACH 2018 verkkosivut
Käytännön oppaat
Miten pääsen alkuun EU-kemikaalilainsäädännön kanssa
ECHAn REACH-uutiskirje
REACH 2018 in LinkedIn
Twitter #REACH2018