REACH 2018: Etsi yhteisrekisteröinnin muut rekisteröijät

Tukes
17.11.2015 11.00
Tiedote

 

Samaa ainetta valmistavien tai maahantuovien yritysten on tehtävä yhteistyötä rekisteröintivalmisteluissa. Näin velvoittaa REACH-asetus. Siksi yritysten, jotka valmistautuvat vuoden 2018 rekisteröintimääräaikaan, on löydettävä muut rekisteröijät ja varmistettava aineen samuus riittävän ajoissa.

Toisessa vaiheessa kohti onnistunutta REACH-rekisteröintiä on kyse muiden rekisteröijien löytämisestä ja valmistautumisesta työskentelemään yhdessä. Yritysten on löydettävä toisensa, oltava yksimielisiä siitä, että ne rekisteröivät saman aineen, ja järjestäydyttävä tietojenvaihtofoorumissa (SIEF). Se, miten tämä toimii, määräytyy pääasiassa sen mukaan, onko aine jo rekisteröity vai ei. Sen voi tarkistaa helposti Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilta.

Jos aine on jo rekisteröity, tietojen yhteiskäytöstä on jo sovittu tietojenvaihtofoorumissa. Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä kyseisen tietojenvaihtofoorumin nykyisiin rekisteröijiin ja vahvistaa, että tässä tietojenvaihtofoorumissa käsiteltävä aine on sama. Sen jälkeen neuvottelut tietojen yhteiskäytöstä yhteistä rekisteröintiä varten voivat alkaa.

Jos ainetta ei ole rekisteröity, esirekisteröijien on ensin varmistuttava, että he ovat  rekisteröimässä saman aineen. Yritykset, jotka ovat esirekisteröineet saman aineen, löytävät toistensa yhteystiedot ECHAn REACH-IT-järjestelmän kautta. Esirekisteröijien on oltava toisiinsa yhteydessä varmistuakseen, kuka tekee rekisteröinnin ja ovatko aineet varmasti samat. Saman aineen esirekisteröineet yritykset ovat osa samaa tietojenvaihtofoorumia.

Vaiheittaiset ohjeet tietojenvaihtofoorumin muiden jäsenten löytämisestä ovat nyt saatavilla ECHAn verkkosivuilla.

REACH 2018 -etenemissuunnitelman toista vaihetta koskeva verkkoseminaari pidetään keskiviikkona 18. marraskuuta klo 11.00. Seminaarissa annetaan perustiedot siitä, miten esirekisteröintejä voi hakea REACH-IT:stä ja miten tarkistetaan, onko jokin aine jo rekisteröity. Yritykset saavat myös ohjeet siitä, miten päärekisteröijä tai muut rekisteröijät löytyvät. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ECHAn asiantuntijoille.

Taustaa
Viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika on 31.5.2018. Tämä määräaika koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat aineita pieninä määrinä, 1–100 tonnia vuodessa.

Tammikuussa 2015 ECHA julkaisi REACH 2018 -etenemissuunnitelman, jossa rekisteröinti jaetaan useisiin vaiheisiin ja kuvataan kunkin vaiheen virstanpylväät sekä tukitoimet, joita ECHA suunnittelee rekisteröijille.

Yritysten on aloitettava valmistautuminen rekisteröintiin tarpeeksi ajoissa. ECHAn REACH 2018 -verkkosivulta löytyy kaikki tarvittava materiaali rekisteröintivalmisteluihin.

Lisätietoja

REACH 2018 -verkkoseminaari 18.11.2015: Etsi muut rekisteröijät ja valmistaudu yhteistyöhön
ECHAn REACH 2018 -verkkosivut
Rekisteröidyt aineet ECHAn sivuilla
Miten pääsen alkuun EU:n kemikaalilainsäädännön kanssa
ECHAn uutiskirje -REACH
REACH 2018 LinkedInissä 
Twitter #REACH2018