REACH 2018: Rekisteröintiaineiston toimittaminen

Tukes
29.11.2016 10.00
Tiedote

 

Viimeinen vaihe REACH-asetuksen mukaisessa rekisteröinnissä on lähettää rekisteröintiaineisto kaikkine vaadittavine tietoineen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHAlle). Se tehdään sähköisesti viraston turvallisen REACH-IT-järjestelmän kautta. Tämän vaiheen tukimateriaalin julkaisun jälkeen yritysten käytettävissä on kattava paketti 23 EU-kielellä, jonka avulla ne voivat rekisteröidä aineensa 31. toukokuuta 2018 mennessä.

Rekisteröintiasiakirjojen toimittaminen on kemikaaliviraston REACH 2018 –etenemissuunnitelman kuudes ja viimeinen vaihe. Yritys saa rekisteröintinumeronsa, kun sen aineisto on läpäissyt joukon kemikaaliviraston tarkastuksia ja kun se on maksanut rekisteröintimaksun. Tämän jälkeen yritys voi jatkaa aineen valmistamista ja/tai myyntiä laillisesti.

Käytännön ohjeita onnistuneen toimituksen edellyttämistä vaiheista ja tietoa siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, on kemikaaliviraston verkkosivuilla. Oppaat REACH-aineistojen laatimisesta ovat saatavana 23 EU-kielellä.

REACH 2018 -etenemissuunnitelman kuudetta vaihetta koskeva verkkoseminaari pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta klo 11.00 (Suomen aikaa). Verkkoseminaarissa osallistujille näytetään, miten REACH-IT:ssä navigoidaan ja miten aineisto toimitetaan kemikaalivirastolle. Lisäksi seminaarissa esitellään REACH-IT:n tärkeimmät uudet ominaisuudet, kuten annettujen ”tehtävien” tunnistaminen ja niiden kanssa toimiminen, tietojen yhteistoimitussivun käyttäminen sekä yrityksen tietojen hallinnointi ja muuttaminen. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ECHAn asiantuntijoille.

Kemikaalivirasto on julkaissut kesäkuusta 2015 lähtien käytännön ohjeita eri vaiheista, jotka yritysten on käytävä läpi rekisteröidäkseen kemikaalinsa. Tämä aineisto on nyt valmis. Kaikkia yrityksiä kehotetaan noudattamaan vaihekohtaisia ohjeita, jotka ovat saatavana REACH 2018 -etenemissuunnitelman verkkosivuilla ja nopeuttamaan valmistelujaan.

Taustaa
Viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika on 31.5.2018. Tämä määräaika koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat kemikaaleja pieninä määrinä, 1–100 tonnia vuodessa.

ECHAn REACH 2018 -etenemissuunnitelmassa rekisteröinti jaetaan seitsemään vaiheeseen, ja siinä kuvataan kunkin vaiheen välitavoitteet sekä viraston rekisterijöille suunnittelema tuki.

Yritysten on alettava valmistautua rekisteröintiin riittävän ajoissa. ECHAn REACH 2018 -verkkosivulta saa samasta paikasta kaiken tukimateriaalin, joka auttaa yrityksiä niiden
vallmisteluissa.

Lisätietoja

Ilmoittaudu nyt: REACH 2018 –verkkoseminaari 30. marraskuuta: Toimita rekisteröintiaineisto
https://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-submit-your-registration-dossi-1

REACH 2018 -verkkosivut, infografiikka ja lehtinen
http://echa.europa.eu/fi/reach-2018

Kaikki REACH 2018 -etenemissuunnitelmaa koskevat verkkoseminaarit
https://echa.europa.eu/support/training-material/webinars/reach-2018-webinars

Tuki – Toimita rekisteröintiaineistosi
https://echa.europa.eu/fi/support/registration/submitting-your-registration-dossier

Tuki – Toimittamisesta päätökseen
https://echa.europa.eu/fi/support/registration/from-submission-to-decision

REACH-aineistojen laatimista koskevat oppaat
https://echa.europa.eu/manuals

Miten päästä alkuun EU:n kemikaalilainsäädännön kanssa
http://echa.europa.eu/fi/support/getting-started

Neuvontapalvelut
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/

ECHAn uutiskirje – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach

Tausta-aineistoa tiedotusvälineille
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

REACH 2018 LinkedInissä
https://linkedin.com/company/reach-2018

Twitter #REACH2018
https://twitter.com/hashtag/reach2018