REACH 2018: Tee yhteistyötä tiedon ja sen kustannusten jakamiseksi

Tukes
1.3.2016 8.00
Tiedote

 

Yritysten, jotka rekisteröivät saman aineen, tulee työskennellä yhdessä ainetietojen ja niiden kustannusten jakamisksi. Tämä on yksi REACH-asetuksen lähtökohdista. Näin toimimalla yritykset voivat pienentää rekisteröintikustannuksia ja välttää tarpeettomia eläinkokeita, erityisesti selkärankaisilla.

Tärkeä askel kohti onnistunutta REACH-rekisteröintiä on järjestäytyminen muiden rekisteröijien kanssa. Miten tämä tehdään, määräytyy sen mukaan, onko aine jo rekisteröity vai ei. Yhteistyön aloittaminen on REACH 2018-etenemissuunnitelman kolmas vaihe.

Jos ainetta ei ole rekisteröity, rekisteröijien on perustettava uusi tietojenvaihtofoorumi (SIEF)*. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sovitaan yhteistyön tavoista, jaetaan saatavilla olevaa tieteellistä tietoa ja päätetään, miten puuttuvat tiedot hankitaan ennen yhteisen rekisteröintiaineiston laatimista ja toimittamista. Yritysten on myös jaettava kustannukset tasapuolisesti, avoimesti ja ilman syrjintää tietojenvaihtofoorumin jäsenten välillä.

Jos aine on jo rekisteröity, pohjatyö on todennäköisesti tehty ja uudet rekisteröijät voivat ottaa yhteyttä tietojenvaihtofoorumiin liittyäkseen yhteiseen rekisteröintiin. Niiden on neuvoteltava siitä, miten ne saavat käyttöoikeudet tarvitsemiinsa tietoihin, ja osallistuttava kustannusten jakamiseen.

Rekisteröijien tulee välttää uusia eläinkokeita hyödyntämällä vaihtoehtoisia menetelmiä aina kun mahdollista. Niiden on myös muistettava, ettei kemikaalivirasto hyväksy rekisteröintejä, jos tietoja ei selvästikään ole jaettu. Jos rekisteröijä käyttää tietojenvaihtofoorumin ulkopuolista tietoa, hänen on maksettava korvaus tiedon omistajalle sen käytöstä.

Kemikaaliviraston verkkosivustolla on käytännön neuvoja uusia tietojenvaihtofoorumeja varten sekä tietoa siitä, miten nykyisten rekisteröijien kanssa neuvotellaan. 

REACH 2018 -etenemissuunnitelman kolmatta vaihetta koskeva verkkoseminaari pidetään keskiviikkona 2. maaliskuuta klo 11.00. Verkkoseminaarissa yrityksille selvitetään tehtävät, jotka tietojenvaihtofoorumin on toteutettava rekisteröintiaineiston laatimiseksi. Lisäksi seminaarissa kerrotaan, mitä tasapuolinen, avoin ja syrjimätön tietojen ja kustannusten jakaminen tarkoittaa REACH-asetuksen sekä tietojen yhteistoimitusta ja yhteiskäyttöä koskevan uuden täytäntöönpanoasetuksen yhteydessä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ECHAn asiantuntijoille.

Taustaa

Viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika on 31.5.2018. Tämä määräaika koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat aineita pieninä määrinä, 1–100 tonnia vuodessa.

ECHAn REACH 2018 -etenemissuunnitelmassa rekisteröinti jaetaan seitsemään vaiheeseen, ja siinä kuvataan kunkin vaiheen virstanpylväät sekä tuki, jota virasto tarjoaa rekisteröijille.

Yritysten tulee valmistautua rekisteröintiin ajoissa. ECHAn REACH 2018 -verkkosivulta saa kaiken tukimateriaalin, joka auttaa yrityksiä niiden valmisteluissa.

*Tietojenvaihtofoorumi (SIEF) on ryhmä, johon saman aineen rekisteröijät ja esirekisteröijät kuuluvat. Tietojenvaihtofoorumissa ne vaihtavat tietoja REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä varten.

Lisätietoja

Ilmoittaudu nyt: REACH 2018 -verkkoseminaari 2. maaliskuuta: Järjestäydy muiden rekisteröijien kanssa – tietojenvaihtofoorumin hallinnointi ja tietojen yhteiskäyttö

http://www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management

http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and-data-sharing

REACH 2018 -verkkosivut, infografiikka ja esite

Tuki – Rekisteröinti

Tietojen yhteiskäyttö (EU) 2016/9

Etsi rekisteröityjä aineita

Miten päästä alkuun EU:n kemikaalilainsäädännön kanssa

ECHAn uutiskirje – REACH

REACH 2018 LinkedInissä

Twitter #REACH2018

Kansallinen kemikaalineuvonta