Rekisteröintitietojen päivityksen määräaikoihin tarkennuksia

2.11.2020 10.49
Uutinen

REACH-rekisteröinnit pitää saattaa ajan tasalle viipymättä. Tämä tarkoittaa uuden täytäntöönpanoasetuksen mukaan 3–12 kuukautta muutoksesta tai uudesta tiedosta. Jos rekisteröintisi on tehty vuosia sitten aineen tonnimäärään sidottuna aikana, etkä ole tehnyt siihen sen jälkeen muutoksia, nyt on aika toimia.

Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) toimitettavien tietojen määräaika riippuu rekisteröijään liittyvän muutoksen tai rekisteröidyn aineen muutoksen laadusta. Useimmissa tapauksissa uudet tiedot on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa. Mutkikkaammissa tapauksissa päivityksille on enemmän aikaa, korkeintaan vuosi. Jäsenrekisteröijän määräajat riippuvat siitä, täytyykö päärekisteröijän tehdä ensin muutoksia yhteisen rekisteröinnin tietoihin.

Alla on esimerkkejä rekisteröintiin päivitettävistä asioista ja niihin liittyvistä määräajoista. Kattava listaus löytyy komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2020/1435.

Määräaika 3 kk:

  • rekisteröijän tiedot muuttuneet
  • aineen koostumus päivitettävä
  • tonnimäärä muuttunut
  • tullut uusia käyttöjä
  • aineen valmistus tai maahantuonti on päättynyt
  • testausraportit lisätestauksista liitteiden VII tai VII tietovaatimuksien täyttämiseksi on saatu 

Määräaika 6 kk:

  • uusi tieto riskeistä ihmisen terveydelle ja/tai ympäristölle
  • uusi tieteellinen tai tekninen tieto, joka muuttaa aineen luokituksen
  • todettu tarve suorittaa liitteessä IX tai X lueteltu testi, jolloin laadittava testausehdotus

Määräaika 12 kk:

  • muutos kemikaaliturvallisuusraportissa tai turvallisen käytön ohjeissa

Tukes valvoo rekisteröintejä ja niiden päivittämistä Suomessa. Yrityksellä tulisi olla tiedonhallintajärjestelmä, josta voi seurata rekisteröintiensä muutostarpeita ja tarvittaessa osoittaa, että muutokset rekisteröinteihin on tehty.

Täytäntöönpanoasetus rekisteröintiin tehtävien päivitysten määräajoista tulee voimaan 11.12.2020. 

Rekisteröinnistä löytyy tietoa:

ECHAn Helpdesk auttaa yritystä rekisteröintiin liittyvissä IT-asioissa, siirtymisessä ECHAn pilvipalveluun (ECHA Cloud Services) ja tietojen siirtämisessä uusimpaan IUCLID-versioon (IUCLID 6).

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

ECHAn tiedote: Deadlines for updating registration dossiers clarified

REACH