Hyppää sisältöön

Ruiskuntestaajien peruskoulutusta kehitetään virtuaaliseksi

Julkaisuajankohta 21.7.2021 14.18
Uutinen

Kasvinsuojeluaineruiskujen testaajiksi hakeville kehitetään uudenlaista virtuaalista peruskoulutusta kaksivaiheisessa yhteistyöprojektissa. Tavoitteena on mahdollistaa entistä useamman henkilön pätevöityminen ruiskuntestaajaksi.

Kasvinsuojeluaineruiskut täytyy Suomessa testata nykyään 3 vuoden välein. Ruiskuntestaajien hyväksymisestä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tällä hetkellä ruiskuntestaajia on koko Suomessa 67, ja monilla alueilla testaajan saaminen paikalle voi olla vaikeaa.

Tukes on järjestänyt ruiskuntestaajien koulutuksia tähän mennessä noin kerran kahdessa vuodessa siten, että osallistujien on pitänyt olla koulutuspäivässä läsnä. Kaikki halukkaat eivät ole päässeet paikalle aikataulun vuoksi. Osallistujia on ollut melko vähän, ja koulutuspäivän kustannukset ovat olleet korkeat.

Ongelmaa on lähestytty Tukesin rahoittamassa projektissa uudenlaisesta näkökulmasta. Projektissa halutaan luoda kustannustehokas, laadukas ja ajasta ja paikasta riippumaton virtuaalinen koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä useampien ruiskuntestaajien kouluttautumisen ja pätevöitymisen. Tällä varmistetaan se, että testaajia on riittävästi ja heillä on hyvät taidot puuttua kentällä havaitsemiinsa ongelmiin ja vähentää näin kasvinsuojeluaineiden käytön riskejä. Projektin toteuttavat yhteistyössä Tukes, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart- ja HAMK Edu-tutkimusyksiköt.

Erilaisten virtuaalisten keinojen käyttö koulutuksissa on nykyään melko helposti toteutettavissa. Hyvin suunniteltu virtuaalikoulutus voi tarjota opiskelijalle jopa enemmän mahdollisuuksia kuin perinteinen koulutus. Virtuaalimuoto mahdollistaa esimerkiksi useiden erilaisten, harvinaisempienkin ruiskutyyppien käsittelyn ja materiaalien nopean päivittämisen. Lisäksi jo pätevöityneet testaajat voivat testauksen ongelmatilanteissa käyttää materiaalia apunaan vuorokauden ympäri.

Projekti on kaksivaiheinen ja sen ensimmäinen osa on päättynyt kesäkuussa. Ensimmäisessä vaiheessa on saatu valmiiksi koulutussuunnitelma, joka toteutetaan projektin toisessa vaiheessa. Koulutussuunnitelma pohjautuu nykyiseen ruiskuntestausohjeeseen. Ohjeen käytännön tekemistä vaativat kohdat on suunniteltu käytävän koulutuksessa läpi erilaisia virtuaalisia työkaluja, kuten 360-kuvaa ja 3D-malleja hyödyntäen. Toisen vaiheen tavoite on suunnitelman toteutus käytännössä eli uudenlaisen koulutuksen rakentaminen ja käynnistäminen. Rahoitus toiseen vaiheeseen haetaan erikseen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Emilia Laitala, [email protected], p. 029 5052 057

 
Sivun alkuun