Hyppää sisältöön

Över 2500 elbränder årligen – den vanligaste anledningen är slarvig eller oövervakad användning av spisen

Mediatiedote
4.3.2019 8.27 | Publicerad på svenska 4.3.2019 kl. 12.30
Pressmeddelande
Undvik elbränder - övervaka spisen när du lagar mat

År 2018 skedde över 2500 bränder som startade i en elektronisk apparat eller elinstallation. Den största enskilda anledningen för elbränder var oövervakad eller slarvig användning av spisen. Förra året omkom 11 personer i elektronikbränder. I sex av dödsfallen började branden från elspisen. Uppgifterna är hämtade från räddningstjänstens PRONTO-register.

I Räddningstjänstens PRONTO-register registrerades förra året ca 2500 bränder som startade i elektroniska apparater eller elinstallationer. Hushållsapparater som orsakade flest elbränder var spisar och ugnar (ca 950 st), belysning (ca 200 st) och bastuaggregat (ca 140 st). Antalet elbränder har i stort sett varit det samma jämfört mellan olika år.
I medeltal har 15 personer om året omkommit i elbränder under 2010-talet. Året 2017 sjönk antalet dödsolyckor på grund av elbränder och det var färre fall än på fem år (8). Åren 2014 och 2016 inträffade över 20 dödsfall på grund av elbränder. 

Orsaken till elbränder är ofta slarv

Med elbrand menas en brand som får sin tändningsenergi direkt från elen, till exempel från en spishäll, bastuaggregat, kylningsanordning, belysning eller elinstallation.

– Orsaken till en brand som börjar från elektronik är ofta mänsklig aktivitet – slarv, agerande som motstrider bruks- och installationsanvisningarna, försummelse av underhåll eller skador i apparaten.  Den vanligaste brandorsaken är att spisen glömts stängas av eller att den slagits på av misstag, vilket lett till att mat som lämnats kvar på spisen eller brännbart material har fattat eld. Vid bränder i bastuaggregat är de vanligaste orsakerna till branden att tvätt torkas i basturummet samt att föremål lämnas på bastuaggregatet, berättar Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) överinspektör Jukka Lepistö.

Undvik elbränder med rätt åtgärder

– Elbränder kan undvikas ifall elektroniken används rätt och vid behov övervakas. Till exempel vid matlagning ska spisen övervakas och när bastuaggregatet eller tvättmaskiner är påslagna är det bäst att hålla sig hemma. Andra praktiska tips för att undvika elbränder är: förvara inte saker på spisen, koncentrera dig på matlagningen, använd inte bastun som förråd och inte heller bastuaggregatet till torkning av tvätt, tipsar Lepistö.

– Det finns också tekniska lösningar för att undvika spisbränder, så som säkerhetsutrustning för spisen, som automatiskt stänger av strömmen. Installationer och reparationer för elanläggningar får endast göras av yrkesbehöriga elektriker, påminner Lepistö.

Litiumjonbatterier utgör en ny risk

Effektiva litiumjonbatterier har blivit vanligare i hemmets hushållselektronik och elanordningar. Litiumjonbatterier finns till exempel i mobiltelefoner, datorer samt elcyklar och hoverboards. Batteriet ska laddas enligt bruksanvisningen och laddningen ska övervakas. Ifall batteriet antänds kommer det brinna på ett sprängmässigt sätt och det är svårt att släcka.

En fungerande brandvarnare räddar människoliv 

En fungerande brandvarnare hjälper till att upptäcka branden i ett tillräckligt tidigt skede. Vid en brand har man bara några minuter på sig att utrymma utrymmet, eftersom de giftiga brandgaserna kan döda mycket snabbt. Kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet genom att trycka på testknappen och byt batteri regelbundet, exempelvis på 112-dagen den 11 februari.

Mer information: överinspektör Jukka Lepistö, tfn 029 5052 460, [email protected]   

Bilaga: Tips för en trygg elanvändning

Matlagning

– Var alltid noggrann när du lagar mat: gör inte många saker samtidigt.
– Håll det närmaste området runt spisen fritt från saker.
– Lämna inte matrester, som kan locka husdjuren, i kastruller och stekpannor på spisen.
– Ha koll på vad barnen gör i köket.
– Skaffa vid behov en skyddsanordning för spisen.

Belysning

– Välj i första hand led-belysningen, ifall det är möjligt. Led-lampor blir inte heta så som halogener eller glödlampor.
– Säkerställ at flyttbar belysning är placerad och monterad på ett sådant sätt att de inte kan hetta upp eller antända material som ligger i närheten. Till exempel kan en lampa som har fallit ned i sängen eller en fåtölj antända textilier.
– Kontrollera ifall lysrören blinkar. Byt vid behov lysrör och glimtändare.
– Att ha belysning och belysningsserier som dekorationsföremål innebär alltid en brandrisk

Bastu

– Basturummet är till för att basta. Det är INTE avsett till förrådsutrymme eller torkrum för tvätt.
– Fjärrstart av bastuaggregatet innebär alltid en risk.
– Kontrollera att det inte finns föremål på eller i närheten av bastuaggregatet
– Bastuaggregaten åldras vid användning. Kontrollera klockbrytarens och termostatens funktion. Ifall anordningen inte fungerar korrekt, tillkalla en elinstallatör till platsen.

Laddning av batterier

– Ladda alltid batterierna enligt bruksanvisningen.
– Lämna inte apparaten på laddning utan övervakning, särskilt inte i boendeutrymmen.
– Ladda inte apparaten på en plats där det finns lättantändligt material runtomkring.
– Ta loss apparaten från laddaren, när laddningen är klar.
– Ifall batteriet eller apparaten överhettas, dra loss laddarens nätsladd, ifall det kan göras på ett säkert sätt.
– Ifall batteriet har svullnat eller ifall det finns andra tecken om eventuella fel på det, får det inte längre användas för laddning.

Batteri

– Återvinn på rätt sätt: Ta med använda batterier till insamlingslådan för batterier.
– Det är inte bra att förvara en stor mängd uttjänta batterier, som är på väg till återvinningen, i hemmet.
– Alltid när du tar batterier från en apparat, tejpa batteriets poler så de inte syns.

Länkar: 

Undvik batteribränder – övervaka laddningen och använd endast oskadade laddare av hög kvalitet som är avsedd för apparaten

Självbalanserande skoter kan göra din sommar alltför varm

En alltför effektiv lampa är farlig

Sähkölaitteet