Hyppää sisältöön

Sammutuslaitteiston tai paloilmoitinlaitteiston määräaikaistarkastusten väliä ei saa muuttaa omin päin

Julkaisuajankohta 10.3.2022 8.46
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut useita tapauksia, joissa tarkastuslaitos on tehnyt automaattisen sammutuslaitteiston tai paloilmoitinlaitteiston määräaikaistarkastuksen huomattavasti ennen laissa määrättyä ajankohtaa. Tällainen menettely ei ole tarkastuslaitokselta edellytetyn toiminnan lakisidonnaisuusvaatimuksen mukaista. Tarkastuslaitos ei saa muuttaa tarkastusväliä omin päin. Lisäksi menettely vaarantaa huomattavasti tarkastustoiminnan johdonmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden välein. Asuinrakennuksiin asennetuille automaattisille sammutuslaitteistoille sekä kaasusammutuslaitteistoille tarkastusväli voi kuitenkin olla neljä vuotta. (Asetus automaattisista sammutuslaitteistoista 12 § 1 mom)

Hätäkeskukseen kytketyn paloilmoitinlaitteiston tarkastusväli on kolme vuotta. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen ajankohta määräytyy laitteiston käyttöönottoajankohdasta. (Tukesin ohje kumotun A60-määräyksen mukainen käytäntö ja yleisesti hyväksytyt suositukset, kuten ST-ohje 1)

Sammutuslaitteiston määräaikaistarkastuksen ajankohtaa voi pidentää tai lyhentää alueen pelastusviranomainen. Jos rakennuksen omistaja tai haltija perustellusta syystä haluaa aikaistaa määräaikaistarkastuksen ajankohtaa, pitää tarkastusvälin lyhentämisen syy kirjata perusteluineen tarkastuspöytäkirjaan. Tarkastuslaitoksen tarkastajalla ei ole oikeutta muuttaa sammutuslaitteiston määräaikaistarkastuksen tarkastusväliä.  (Asetus automaattisista sammutuslaitteistoista 12 § 2 mom)

Automaattisen sammutuslaitteiston tai paloilmoitinlaitteiston tarkastukset ovat julkisia hallintotehtäviä. Tarkastuslaitoksen on noudatettava toiminnassaan tarkoin lakia. Omavaltainen toiminta ei ole sallittua tai hyväksyttävää, koska se vaarantaa asiakkaiden tasapuolista kohtelua ja tarkastustoiminnan johdonmukaista ratkaisulinjaa. Tarkastuslaitoksen tarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Se edellyttää huolellista ja tarkkaa lain noudattamista tarkastustehtävien hoitamisessa.

Automaattisia sammutuslaitteistoja ja paloilmoitinlaitteistoja tarkastavat Alarm Control Alco Oy Ab, DEKRA Industrial Oy ja Inspecta Tarkastus Oy (Kiwa Inspecta).

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jan Meszka, puh. 029 5052 061, [email protected]
ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, puh. 029 5052 519, [email protected]
 

 
Sivun alkuun