Hyppää sisältöön

Rivning av hus med inkopplad el är livsfarligt

Mediatiedote
Utgivningsdatum 1.3.2021 8.25
Pressmeddelande

Händelser där gamla hus har rivits med inkopplad el har kommit till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kännedom. Tukes vill varna för sådan livsfarlig verksamhet. 

Från nätbolagen har det kommit flera anmälningar till Tukes om farliga situationer som har uppstått när gamla hus har rivits. Rivningsarbetet har gjorts med grävmaskin och arbetet har påbörjats innan nätbolaget har kopplat ifrån elanslutningen.

– Ofta är bakgrunden att det har varit bråttom att riva huset och man har inte velat vänta på nätbolagets representant. När nätbolagets montör eller entreprenör har anlänt är huset redan helt eller delvis rivet.  I sämsta fall har den spänningssatta elcentralen eller anslutningsledningen lämnats på marken eller lutats mot till exempel en stolpe eller ett träd, berättar Ville Huurinainen, överinspektör vid Tukes.

Tukes påminner om att rivning av en gammal byggnad utan att elanslutningen kopplas ifrån kan innebära risk för elstöt. Företag som utför rivning bör kontrollera med beställaren av arbetet att arbetet kan utföras säkert. 

Enligt elsäkerhetslagen ansvarar elanläggningens innehavare för elanläggningens säkerhet, även under rivning. Ägaren till en fastighet som rivs har som uppgift att se till att rivningsarbetet kan genomföras på ett säkert sätt. Om rivningsarbetet medvetet görs så att elanslutningen fortfarande är spänningssatt, gör man sig skyldig till brott mot elsäkerhetslagen.

– Nästa sak kan komma som en överraskning för många.  Även om det gamla elabonnemanget har sagts upp och till och med säkringarna är borttagna ur husets mätare är fastighetens anslutningsledning fortsatt spänningssatt om inte nätbolaget har kopplat bort den. Man ska inte utsätta sig för fara på grund av brådska. Det uppstår en risk för såväl rivningspersonalen som utomstående, säger Huurinainen.

Kontrollera följande innan huset börjar rivas:

  • Fråga i god tid i förväg när elanslutningen kan kopplas bort och avtala tidplanerna efter det.
  • Vänta tills nätbolaget eller nätbolagets entreprenör kommer och gör anslutningen spänningslös. Inled arbetet eller se till att rivningsentreprenören inleder arbetet först när du har fått en försäkran att byggnaden kan rivas säkert när det gäller el.
  • Om du inte är säker på om byggnaden kan rivas säkert med tanke på elen, kontakta det lokala distributionsnätsföretaget för att kontrollera saken. 

Ytterligare information: Överinspektör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111
[email protected]

Bild: En elcentralen har lämnats slarvigt liggande på gården.

 
Sivun alkuun