Hyppää sisältöön

Teollisuuskäyttöön tarkoitetuista seoksista vaaditaan ilmoitus myrkytystietokeskuksille 1.1.2024 alkaen

Julkaisuajankohta 20.12.2023 10.13
Uutinen

Yritysten velvollisuus toimittaa tietoja myrkytystietokeskuksille teollisuuskäyttöön tarkoitetuista seoksista tulee sovellettavaksi vuoden alusta. Ilmoitus vaaditaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ilmoitusportaalin kautta 1.1.2024 alkaen.

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava tietoja myrkytystietokeskuksille terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämän ilmoitusportaalin kautta.

Velvoite on koskenut 1.1.2021 lähtien kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja seoksia. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille ilmoitus on tehtävä 1.1.2024 alkaen. Uusien tietovaatimusten mukaista ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ennen 1.1.2025, jos toiminnanharjoittaja on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesin kemikaalituoterekisteriin ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia, ja seoksen koostumus, tuotetunniste ja luokitus pysyy muuttumattomana.

Kaikille ilmoitettaville vaaralliseksi luokitelluille seoksille on mainittava yksilöity koostumustunniste eli UFI-tunniste (Unique Formula Identifier) ilmoituksessa ja merkinnöissä. Poikkeuksena ovat seokset, jotka on tarkoitettu vain teollisuuskäyttöön, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti antaa käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 1.1. 

Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetuksen artiklaan 45 ja liitteeseen VIII. Suomen myrkytystietokeskukselle liite VIII:n mukaiset tiedot toimitetaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämän ilmoitusportaalin kautta.

Velvoite on säädetty kemikaalilain muutoksella 711/2020. Aiemmin yritykset ovat hoitaneet vastaavan velvoitteen Suomessa samalla, kun ne ovat tehneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) kansallisen kemikaali-ilmoituksen vaarallisista ja vaaraa aiheuttavista kemikaaleista.

Lisätietoja:
Ilmoitus myrkytystietokeskukselle | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Compliance date for industrial use only mixtures approaching - January 2024 - News - Poison Centres (europa.eu)
Kemikaalineuvonta yrityksille | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

 
Sivun alkuun