Terveystuotteena markkinoitu hopeavesi on juotuna yksiselitteisesti haitallista

10.8.2018 9.08
Tiedote
Lääkinnällisessä käytössä ja ravintolisänä hopeavesi on yksiselitteisesti haitallista.

Hopeavettä markkinoidaan internetissä kuluttajille väärin perustein sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä ravintolisäksi. Suomessa ja maailmalla viranomaiset ovat puuttuneet hopean markkinointiin. Lääkinnällisessä käytössä ja ravintolisänä hopeavesi on yksiselitteisesti haitallista.

Hopea ei ole elimistön tarvitsema hivenaine, kuten esimerkiksi rauta. Vaikka elimistö sietää hopeaa pieninä määrinä, on hopean lisääminen elimistöön turhaa ja vaarallista. Liiallinen määrä hopeaa on elimistölle myrkyllistä, eikä pienemmistäkään määristä ole voitu osoittaa terveyshyötyjä. Hopean runsas saanti joko vahingossa tai tarkoituksellisesti on kirjallisuuden mukaan johtanut myrkytyksiin säännöllisesti.

Itä-Suomen yliopiston toksikologian professori (emer.)  Kirsi Vähäkangas ja THL:n tutkimusprofessori Matti Viluksela kirjoittavat hopeaveden terveysriskeistä Lääkärilehdessä 10.8.2018 ilmestyneessä artikkelissaan.

Sikiöt ja lapset ovat herkkiä hopean myrkyllisille vaikutuksille

Suun kautta saatu hopea jakaantuu elimistön kaikkiin kudoksiin, mukaan lukien aivot ja sikiö. Sikiöt ja lapset ovat aikuisia herkempiä hopean myrkyllisille vaikutuksille.

Hopea häviää elimistöstä hitaasti, joten päivittäin otetusta hopeavedestä kertyy hopeaa elimistöön. Jo muutaman ruokalusikallisen päivittäinen annos hopeavettä voi johtaa myrkytykseen. Ihmisillä myrkyllinen määrä hopeaa näkyy ihon sinisenharmaana värinä (argyria). Muita myrkytysoireita ovat mahakivut, allergia, nenäverenvuoto, neurologiset oireet (esim. kouristukset) sekä vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimiin. 

Hopean käyttö juomaveden puhdistuksessa

Mikrobeja tuhoavan vaikutuksensa takia hopeaa käytetään juomaveden puhdistukseen esimerkiksi retkiolosuhteissa. Tällaisesta käytöstä on riskinarviointi EU:ssa meneillään. Jos hopeayhdisteiden käytöstä juomaveden puhdistukseen arvioidaan olevan liiallista haittaa terveydelle tai ympäristölle, tällaiseen käyttöön tarkoitetut valmisteet on poistettava markkinoita siirtymäaikojen päätyttyä. Koska hopealla on vaikutusta ihmisen terveyteen, on valmisteita suositeltavaa käyttää ainoastaan tilapäisesti.

Erittäin pieniä hiukkasia sisältävän nanomuotoisen hopean (esim. hopeaveden) käyttö juomaveden desinfiointiin on kaikissa EU-maissa kielletty. 

Vastuu hopeaa sisältävien, juomaveden desinfiointiin käytettävien valmisteiden turvallisuudesta on kemikaalilainsäädännön mukaan niitä markkinoille saattavilla yrityksillä. Kuluttajien vastuulla on noudattaa tuotteiden käyttöohjeita.

Lähde

Lääkärilehden 32/2018 (10.8.2018) katsausartikkeli: Vähäkangas K. & Viluksela M. Hopeaveden väärinkäyttö ja sen haitat

Lisätietoja

Hopeavedessä piilee vaara – ei kannata käyttää sairauksien hoidossa eikä ravintolisänä
THL:n tiedote 20.11.2017

Riskinarvio
THL

Kirsi Vähäkangas
toksikologian professori (emer.), LKT
Itä-Suomen yliopisto
p. 040 745 5254

Matti Viluksela
tutkimusprofessori, FT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto
p. 029 524 6329

Hannu T. Mattila
ylitarkastaja, Biosidit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
p. 029 5052 178

Biosidit