Hyppää sisältöön

Tukes aloittaa kattilalaitosten vaaran arvioinnin ohjeistuksen uudistamisen

Julkaisuajankohta 8.4.2024 9.40
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) uudistaa kattilalaitosten vaaran arvioinnin ohjeen. Hanke käynnistyy huhtikuun aikana. Hankkeen tarkoituksena on ajantasaistaa ohje vastaamaan nykyisiä säädöksiä, teknologisia ja yritysten toimintatapoja koskevia muutoksia sekä uusia kyberturvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Kattilalaitosten vaaran arviointiin ei ole olemassa yhtenäisiä ja selkeitä kriteereitä omistajille ja haltijoille sekä tarkastuslaitoksille erityisesti tilanteissa, joissa kattilalaitos siirretään jaksottaiseen käytönvalvontaan (etävalvonta). Uuden ohjeistuksen myötä kriteerit vaaran arvioinnin osalta yhdenmukaistetaan ja luodaan suuntaviivat monimuotoisille energiajärjestelmille, eri polttoaineille sekä turva-automaatiolle ja kyberturvallisuudelle. Hanke käynnistyy huhtikuun aikana ja tavoitteena on saada ohjeistus valmiiksi syksyllä 2024. 

Tukes on valinnut yhteistyökumppaniksi ja ohjehankkeen toteuttajaksi Gaia Consulting Oy:n. Ohjeen laatimisessa tullaan kartoittamaan vaaran arvioinnin nykytila, käymään läpi käytössä olevat menettelyt ja luomaan yhteiset ohjeistukset elinkeinoelämän, Tukesin ja tarkastuslaitosten tarpeisiin. Hankkeen tukena toimii laaja-alainen ohjausryhmä, jossa ovat mukana myös elinkeinoelämän ja tarkastuslaitosten edustajat. 

Ohjeistuksessa tullaan käymään läpi vaaran arvioinnin vaatimukset ja eri kattilatyyppien sekä polttoaineiden ominaispiirteiden vaikutukset laitoksen käyttöön. Ohjeistuksella pyritään erityisesti luomaan edellytykset siirtää kattilalaitoksia jaksottaiseen käytönvalvontaan. Jaksottainen käytönvalvonta edellyttää, että vaaran arvioinnissa on huomioitu kattilalaitoksen etähallintaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit siten, että ne ovat hyväksyttävällä tasolla. 

Lisätietoja: 
Johtaja Kirsi Levä
p. 029 5052 162
Ylitarkastaja Janne Kotiranta
p. 029 5052 251
sähköpostit: [email protected]

 
Sivun alkuun