Hyppää sisältöön

Tukes jätti uusimatta kaksi kasvinsuojeluainelupaa

Julkaisuajankohta 8.2.2023 8.57
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on jättänyt uusimatta kahden kasvinsuojeluainevalmisteen luvat. Valmisteet ovat Spotlight Plus ja Axial 50 EC. Kumpikaan päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Päätökset koskevat seuraavia valmisteita:

Spotlight Plus (rekisterinumero 1951)

Käyttökohteet: Perunan varsiston hävittämiseen ennen sadonkorjuuta sekä siemenrikkakasvien torjuntaan perunaviljelyksiltä.

Tehoaine: karfentratsoni-etyyli

Tukes jätti luvan uusimatta 30.8.2022 tehdyllä päätöksellä. Tukes antoi päätöksessä siirtymäajat valmisteen myynnille ja käytölle, mutta siirtymäajat eivät ole voimassa, koska päätöksestä on valitettu. Tämän vuoksi valmistetta ei saa tällä hetkellä käyttää. Tukes on poistanut tiedot siirtymäajoista kasvinsuojeluainerekisteristä toistaiseksi.

Syy luvan uusimatta jättämiselle: Riskit pohjaveden pilaantumiselle ja ihmisten terveydelle juomaveden välityksellä ylittyivät haetuissa käyttökohteissa eikä lupaa voitu uusia. Riskejä ei saatu hyväksyttävälle tasolle riskinhallintakeinoilla (joita ovat esim. pohjavesirajoitus).

Valitus päätöksestä jättää lupa uusimatta on parhaillaan Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä. Aikaisempi lupa on päättynyt 31.10.2022 ja valitus on siirtänyt päätöksen täytäntöönpanoa kaikilta osin. Hallinto-oikeus ei ole määrännyt päätöstä täytäntöönpantavaksi valituksesta huolimatta. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valitusasiassa myöhemmin erikseen.

Axial 50 EC (rekisterinumero 2943)

Käyttökohteet: Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.

Tehoaine: pinoksadeeni

Lupa on voimassa 28.2.2023 asti.

Tukes jätti valmisteen luvan uusimatta 30.1.2023 tehdyllä päätöksellä. Valmisteen myynnille ja käytölle annettiin siirtymäajat:

  • Valmisteen myynti, jakelu ja markkinointi on sallittua 31.7.2023 asti.
  • Valmisteen käyttö, varastointi ja varastojen hävittäminen on sallittua 31.1.2024 asti.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten siirtymäajat tulevat voimaan, kun valitusaika on päättynyt.

Syy luvan uusimatta jättämiselle: Riskit pohjaveden pilaantumiselle ja ihmisten terveydelle juomaveden välityksellä ylittyivät haetuissa käyttökohteissa eikä lupaa voitu uusia. Riskejä ei saatu hyväksyttävälle tasolle riskinhallintakeinoilla.

Kasvinsuojeluainevalmisteiden lupapäätökset tehdään itsenäisesti jokaisessa EU-jäsenmaassa. Eri jäsenmaissa on käytössä erilaisia riskinhallintakeinoja, mitkä osaltaan vaikuttavat siihen, voiko valmisteelle antaa lupaa kasvinsuojelukäyttöön haetuissa käyttökohteissa kyseisessä jäsenmaassa.

Tukesin tiedossa on, että valmiste on tärkeä etenkin hukkakauran torjunnassa. Valmisteen käytöstä aiheutuvien riskien katsotaan kuitenkin tämänhetkisen tiedon mukaan olevan niin merkityksellisiä, että biologinen tarve valmisteelle ei ole riittävä syy hyväksyä ihmisen terveydelle ja ympäristölle vaarallista valmistetta uudelleen kasvinsuojeluaineeksi Suomessa.

 

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, puh. 029 5052 036

ylitarkastaja Elina Pihlajaniemi, puh. 029 5052 228

sähköposti [email protected]

 
Sivun alkuun