Tukes: Laitosten turvallisuus varmistettava myös lakon aikana

3.12.2019 12.11
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto muistuttaa, että turvallisuussäädösten vastuuhenkilöitä ja laitosten turvallista käyttöä koskevat velvoitteet koskevat toiminnanharjoittajaa myös mahdollisen lakon tai työseisauksen aikana. Suuronnettomuusvaarallisten laitosten ja prosessien alas- ja ylösajo lisäävät laitosten onnettomuusriskiä. Laitoksen alas- ja ylösajot vaativat erityistä huolellisuutta, suunnitelmallisuutta ja riittävästi osaavaa henkilöstöä toimenpiteiden toteuttamiseen. Lakonalaisiin toimipaikkoihin on valikoitu myös useita suuronnettomuusvaarallisia laitoksia.

Laitosten alas- ja ylösajo lisäävät onnettomuusriskiä

Tukes korostaa, että laitosten alas- ja ylösajot ovat normaaleista työrutiineista poikkeavia tilanteita, jotka vaativat huolellista valmistautumista, ennalta laadittujen ohjeiden mukaista toimintaa sekä riittävästi pätevää henkilöstöä. Suuronnettomuusvaarallista laitosta ei ole turvallisuuden kannalta perusteltua ajaa äkillisesti alas, koska siihen sisältyy kohonnut onnettomuusriski ja lähtökohtaisesti turvallisuuden kannalta ylimääräisiä ylös- ja alasajoja pyritään välttämään. Lakon aikana myös normaalia pienempi henkilömäärä ja pätevien työntekijöiden poissaolo vaarantavat turvallisuutta.

Yrityksen on huolehdittava säädösvelvoitteista myös lakon aikana

Lainsäädäntö asettaa vaarallisten kemikaalien teolliselle käsittelylle ja varastoinnille sekä laitosten ja laitteistojen turvalliselle käytölle vaatimuksia, jotka on otettava huomioon myös lakon ja mielenilmausten aikana. Laitosten ja laitteistojen turvallisen käytön lisäksi vaatimukset kohdistuvat vastuuhenkilöihin, käytönvalvojiin, sekä henkilöstön pätevyyteen ja riittävyyteen. Lakkouhan piirissä on suuronnettomuusvaarallisia kohteita kuten suuria määriä vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä tai varastoivia yrityksiä, kaivoksia, kattilalaitoksia sekä paineellisia järjestelmiä.

Turvallisuussäädökset edellyttävät, että:

  • Tuotantolaitosten alas- ja ylösajot tehdään suunnitellusti ja niistä annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Tuotantolaitoksella on riittävä, toiminnanharjoittajan määrittämä miehitys kemikaaleista ja paineellisista järjestelmistä aiheutuvien vaarojen hallitsemiseksi myös alas- ja ylösajovaiheessa sekä tuotannon keskeytysten aikana.
  • Kemikaalien ja painelaitteiden käytönvalvojien vastuulla olevat tehtävät on hoidettava myös lakkojen aikana.

Lue lisää:

Vastuuhenkilöt-sivu tukes.fissä

Kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005)

Painelaitelaki (1114/2016)

Lisätietoja:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kirsi Levä, johtaja

Puh. 029 5052 162

Leena Ahonen, ryhmäpäällikkö

Puh. 029 5052 487