Tukes muistuttaa lämmityskattiloiden paloriskeistä

Tukes 4.12.2013 9.00
Tiedote

Tänä vuonna Suomessa on sattunut yli sata klapi-, hake- ja pellettikattilatulipaloa. Biopolttoaineiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi paitsi asuntojen, myös maatalousrakennusten ja teollisuuskiinteistöjen lämmityksessä.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) opastaa, miten voit vähentää paloriskejä ja välttää onnettomuudet lämmityskattilaa käyttäessäsi.

Pelastuslaitosten Pronto -tietokantaan kirjatuista lämmityskattilapaloista yleisimpiä ovat ns. takatulen aiheuttamat palot sekä nokipalot. Tulipaloja on syttynyt myös kattilasta lentävistä kipinöistä tai kuumasta tuhkasta.

Takatulen aiheuttamia paloja sattuu useita kymmeniä vuodessa ja ne ovat yleisimpiä hakekattiloilla. Takatulella tarkoitetaan paloa, joka etenee kattilan tulipesästä polttoaineen syöttölaitteiston läpi kohti polttoainevarastoa. Syynä on usein takatulisuojien puute tai toimimattomuus, häiriö polttoaineen syötössä, kattilan virheellinen käyttö tai kunnossapidon laiminlyönti. Paloriskiä lisää myös hormin ja kattilan yhteensopimattomuus tai nuohouksen puute ja siitä johtuva huono veto.  

Nokipalossa savuhormiin kertynyt suuri määrä nokea syttyy palamaan joko kovan lämmön, kipinän tai tuulen vaikutuksesta. Nokipalolle tyypillistä on hyvin korkea kuumuus savuhormissa, jolloin myös hormi on vaarassa vaurioitua. Nokipalo voi myös kipinöidä ympäristöön.  Nuohouksen puute on suurin nokipalojen riskitekijä.

Lämmityskattilaonnettomuuksia voi ehkäistä monin tavoin.  Tukesin ylitarkastaja Pertti Haakana korostaa, että kattilan turvalliseen toimintaan vaikuttaa koko ketju: suunnittelu, valmistus, asennus, käyttö, huolto ja kunnossapito.  Yhdenkin lenkin pettäminen lisää onnettomuusriskiä.


Valmistaja vastaa siitä, että lämmityslaitteisto on käyttöönotettaessa turvallinen ja sen mukana on käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

– Tulipalojen ehkäiseminen on otettava huomioon jo kattilan valmistuksessa. Automaattinen polttoaineen syöttölaitteisto on esimerkiksi varustettava kahdella erillisellä takatulisuojalla. Toinen voi olla syöttölaitteistoon liitetty sammutusjärjestelmä ja toinen esimerkiksi sulkusyötin, joka katkaisee yhteyden lämmityskattilan ja polttoainevaraston välillä. Kattilan yhteensopivuus hormin kanssa kannattaa varmistaa jo kattilan hankinnan yhteydessä, Haakana sanoo.

Kiinteää polttoainetta käyttävät lämmitysjärjestelmät kootaan pääosin vasta asennuspaikalla. Asennuksella on siten suuri merkitys laitteiston turvallisuuteen.  Asennuksessa kannattaa käyttää ammattitaitoista henkilöä.

Näin voit itse vaikuttaa kattilan turvallisuuteen:

-  Noudata aina kattilan käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeita.  Kattilassa ei pidä polttaa mitään muuta kuin sille tarkoitettua polttoainetta, hakekattilassa haketta jne.

-  Älä sijoita kattilan läheisyyteen palavaa materiaalia tai säilytä kattilahuoneessa mitään sinne kuulumatonta, etenkään palo- tai räjähdysherkkää materiaalia. Kattilahuone ei ole sopiva kaasupullojen säilytyspaikka.

-  Seuraa ja huolla lämmityslaitteistoa ja sen turvajärjestelmiä säännöllisesti

-  Huolehdi savuhormin säännöllisestä nuohouksesta ja polta tulisijoissa vain kuivaa puuta riittävällä ilmamäärällä. Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että nuohooja käy kerran vuodessa nuohoamassa kattilan ja hormin sekä tarkastaa samalla hormin kunnon.

-  Poista tuhka tarpeen mukaan. Kuumalle tuhkalle on syytä varata kannellinen astia, joka on tehty palamattomasta materiaalista.

-  Varmista, että kattilahuoneen lähellä on vähintään yksi käsisammutin.

-  Varmista, että asuintiloissa on riittävästi palovaroittimia, ja testaa niiden toiminta säännöllisesti.

-  Huolehdi, että maatalousrakennuksessa ja teollisuuskiinteistössä on toimiva palonilmaisin tai sprinkleri.

Lue lisää Tukesin oppaasta: Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus

Lisätietoja: Ylitarkastaja Pertti Haakana, puh. 029 5052 438, ylitarkastaja Teuvo Blomberg, puh. 029 5052 489, [email protected]