Hyppää sisältöön

Tukes myönsi litiumesiintymän hyödyntämiseen kaivosluvan 

Julkaisuajankohta 23.3.2022 16.34
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Keliber Technology Oy:lle kaivosluvan Rapasaaren kaivosalueelle. Rapasaaren kaivosalue sijoittuu kolmen kunnan: Kaustisen, Kokkolan ja Kruunupyyn alueille. Kaivosluvalla Keliber Technology Oy:lle annetaan oikeus ja määräykset alueella olevan litiumesiintymän hyödyntämiseen. Päätös koskee mm. toiminnan aloittamista, kaivosturvallisuusvakuuden asettamista sekä kiinteistöjen omistajille maksettavia korvauksia alueiden käytöstä.

Rapasaaren kaivosalueella sijaitsevan rikastamon toiminnan aloitus liittyy lähellä olevan Syväjärven avolouhoksen ja Kokkolaan rakennettavan litiumakkutehtaan toimintaan. Niiden rakentaminen ja tuotannon aloitus on yhteensovitettu rikastamon toiminnan aloittamisen kanssa.

Kaivoslupa ei anna suoraan oikeutta kaivostoiminnan aloittamiseen, vaan Keliber Technology Oy tarvitsee erikseen useita muita toimintaa koskevia lupia. Esimerkiksi turvallisuus- ja ympäristöriskien hallitsemiseksi Keliber Oy tarvitsee vielä Tukesin myöntämän kaivosturvallisuusluvan ja kemikaaliturvallisuusluvan sekä ympäristöön kohdistuvien päästöjen rajoittamiseksi ja seuraamiseksi aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan. Keliber Technology Oy:n ympäristölupahakemus on vireillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa. 

Kaivosalueen läheisyydessä sijaitsee Natura 2000 -verkostoon valittu Vionnevan alue. Hanke ei tehtyjen vaikutusarviointien perusteella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan aiheuttaisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia niihin luontoarvoihin, joiden perusteella Vionneva on valittu Natura 2000 -verkostoon. Keliber Technology Oy:n tulee tehdä Natura-arviointiraportissaan esittämiä ympäristövaikutuksia lieventäviä toimia kuten pölyntorjuntaa, meluvaikutuksia vähentäviä läjitysalueita ja räjäytyksiä ennakoiva merkkiääni, louhinnan rajoittamista tarvittaessa pesinnän aikana ja huolehtimista villieläinten keinoruokinnasta saalistusalueen pienentymisen vuoksi. 

Tukes on litiumakkujen elinkaaressa keskeinen lupa- ja valvontaviranomainen. Tämä päätös liittyy litiumakkujen elinkaaren ensimmäiseen vaiheen ”akkumineraaleihin liittyvä kaivostoiminta”. 
Lisätietoja aiheesta löytyy Tukesin verkkosivulta: Litiumioniakkujen elinkaari. 

Lisätietoja: 
Linkki Tukesin päätökseen (pdf)
Johtava asiantuntija Ossi Leinonen p. + 358 29 505 2205
sähköposti muotoa: [email protected]


 

 
Sivun alkuun