Tukes-ohje kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista on julkaistu

Tukes
30.6.2015 10.04
Tiedote

Osana laajempaa kuluttajaturvallisuuteen liittyvää ohjeiston uusimista on nyt viimeisinkin Tukes-ohje julkaistu. Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista julkaistu Tukes-ohje 6/2015 on yleisohje tietojenantoasetuksen (613/2004) soveltamisesta. Tietojenantoasetus täsmentää kuluttajaturvallisuuslaissa säädettyä velvollisuutta antaa kuluttajalle kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot.

Ohjeessa kuvataan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön sisältöä, valvontakäytäntöä sekä markkinavalvonnasta ja riskien arvioinnista saatuja kokemuksia. Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavaksi vaadittuja tietoja, jotka on säädetty erityislainsäädännössä tai kuluttajansuojalaissa, ei käsitellä tässä ohjeessa. Toiminnanharjoittajan on selvitettävä ne erikseen.

Toiminnanharjoittajan tulee tapauskohtaisesti harkita, miten ohje soveltuu yksittäistapauksessa omaan toimintaan. Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan toiminnanharjoittaja vastaa aina tarjoamiensa tavaroiden ja palveluiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Tukes-ohje 6/2015

Lisätietoja:

Pipsa Korkolainen, ylitarkastaja, puh. 029 5052 125