Tukes-ohje S10 on jatkossa luettelo S10

24.1.2019 10.28
Uutinen

Luettelo S10 sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset.

Luettelo julkaistaan jatkossa samankaltaisena standardiluettelona kuin muidenkin Tukesin toimialojen vastaavat luettelot. Luettelo S10 uusitaan tavallisesti vuosittain.

Uusittu luettelo S10-2019 löytyy Tukesin verkkosivuilta. Luettelo korvaa Tukes-ohjeen 20/2018 (S10-2018). Luettelon tärkein muutos on uusi painos standardista SFS 6001 (2018) Suurjännitesähköasennukset.

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Harri Westerlund, puh. 029 5052 572, [email protected]