Tukes-ohje S10 on uusittu

Tukes
31.1.2018 10.00
Tiedote

Ohje S10 sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset. Uusitun ohjeen tunnus Tukes-ohjeiden juoksevassa numeroinnissa on 20/2018. Ohjeen nimessä on säilytetty myös vanha S10-tunnus, joka uusitussa ohjeessa on S10-2018 .

Ohje löytyy Tukesin verkkosivuilta. Ohje korvaa Tukes-ohjeen 19/2017 (S10-2017) . Uusittuun ohjeeseen on lisätty seuraavien standardien ja julkaisujen uudet painokset:

  • Standardisarja SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset
  • SFS-käsikirja 604-2 (2017) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, Luku 3: Räjähdetilat

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Harri Westerlund, puh. 029 5052 572

sähköposti: [email protected]