Hyppää sisältöön

Tukes ryhtyy selvittämään Vaasan muuntajatehtaalla tapahtunutta tulipaloa

Julkaisuajankohta 13.4.2023 14.32
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on nimittänyt tutkintaryhmän selvittämään 29.3.2023 Vaasassa muuntajatehtaalla tapahtunutta suurta tulipaloa. Tukes ja Pohjanmaan pelastuslaitos ovat tutkineet palopaikkaa ja selvittäneet alustavasti onnettomuustilannetta. Tulipalon aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat mittavat. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Tukesin tutkinnan tavoitteena on selvittää onnettomuuteen johtaneet syyt ja löytää keinoja turvallisuuden parantamiseksi. Tutkintaraportti valmistuu viimeistään 30.9.2023. *

Tulipalon epäillään alkaen reaktorin koestuksesta

Tukes ja pelastuslaitos tekivät onnettomuuspaikalla paikkatutkintaa 11.4.2023. Tapahtumien kulku ja syttymissyy ovat pääpiirteissään viranomaisten tiedossa.  

Onnettomuus tapahtui, kun tehtaalla tehtiin valmiin reaktorin loppukoestusta. Koestuksen aikana reaktoria on siirrettävä seuraavaan koestusvaiheeseen ja samalla maadoitus joudutaan irrottamaan ja kiinnittämään uudelleen. Koestettavassa kappaleessa oli kiinni metallilankavahvisteinen öljyletku, joka johtaa teräsputken kautta öljyn paisuntasäiliöön. Koestuksen aikana jännitettä nostettaessa huomattiin jännitteen epänormaali heilahtelu ja kuultiin öljyletkun pettämisestä lähtenyt vaimea ääni. Jännite laskettiin nopeasti, ja heti tämän jälkeen havaittiin voimakas savunmuodostus koestuskentältä. 

Tulipalo levisi nopeasti alkusammutuksesta huolimatta. Paloon osallistui useampi koestuskentällä ollut muuntaja, jotka olivat täynnä öljyä. 

Onnettomuudesta ja tuotannon keskeytymisestä aiheutuvat taloudelliset vahingot ovat mittavat. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Tukes selvittää onnettomuutta turvallisuuden parantamiseksi 

Tukes on nimittänyt 12.4.2023 tutkintaryhmän selvittämään onnettomuustapahtumaa ja siihen johtaneita tekijöitä tarkemmin. 

Tutkinnan tavoitteena on selvittää mm. onnettomuuteen välittömästi vaikuttaneet tekijät sekä kohteen vastuita ja toimintaa vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa sekä sähkölaitteistojen kunnossapidossa. Tutkinnassa selvitetään myös onnettomuuksiin varautumista ja pelastustoimien toteuttamista. Tutkinnassa selvitetään lisäksi kemikaaliturvallisuus- ja sähköturvallisuussäädösten toimivuutta ja kehittämistarpeita. 

Tutkinnan tuloksena esitetään suosituksia toimialalle turvallisuuden parantamiseksi sekä viranomaisvalvonnan ja lainsäädännön kehittämiseksi. Tutkintaryhmän työn arvioidaan valmistuvan viimeistään 30.9.2023.* Tukes tiedottaa tutkinnan tuloksista raportin valmistuttua.

Lisätietoja: 
johtaja Kirsi Levä, p. 029 052 162
sähköposti: [email protected]

Liite: Tutkintaryhmän nimittämispäätös (pdf, 1,2 Mb)

*Muutos tiedotteeseen 5.9.2023. Tutkintaraportti valmistuu 30.9.2023 mennessä. 

 
Sivun alkuun