Hyppää sisältöön

Tukes testautti sähkötyökaluja – yksi kulmahiomakone sai myyntikiellon

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 1.12.2022 8.30
Tiedote

Tukes testautti tänä vuonna 10 sähkötyökalua, joista puolet oli kulmahiomakoneita ja puolet iskuporakoneita. Yksi kulmahiomakone sai myyntikiellon turvallisuuspuutteiden vuoksi. Yhdeksässä tuotteessa oli käyttöohje- ja merkintäpuutteita.

Tukes hankki testattavat koneet verkkokaupoista ja kivijalkakaupoista hintaluokaltaan halvimpien ja/tai suosituimpien tuotteiden joukosta. Testaukset teetettiin SGS Fimko Oy:n testauslaboratoriossa koneita koskevien standardien mukaisesti. Sähkötyökaluista tutkittiin niiden oleellisimpia turvallisuusvaatimuksia, jotka liittyivät esimerkiksi mekaaniseen kestävyyteen, käyttökestävyyteen, suojaukseen sähköiskulta sekä merkintöihin ja käyttöohjeisiin.

–  Kaikki tutkitut koneet läpäisivät pudotuskokeen ja käyttökestävyyskokeen. Koneiden mekaaninen kestävyys ja käyttökestävyys osoittautuivat paremmiksi kuin aiemmissa laajoissa testeissä, joita Tukes teetti 9 vuotta sitten, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jussi Vesti

Yhdessä kulmahiomakoneessa todettiin sähköiskun vaara

–  Yksi kulmahiomakone todettiin testeissä vaaralliseksi ja sille määrättiin myyntikielto. Standardinmukaisen iskuvasarakokeen kolmannen iskun jälkeen kulmahiomakoneen käyttökytkin irtosi ja jännitteiset osat tulivat kosketeltaviksi testipuikolla. Puutteesta johtuen kone voi aiheuttaa sähköiskun vaaran, Vesti kertoo. 

Käyttöohje- ja merkintäpuutteita havaittiin yhdeksässä tuotteessa. Kaikissa testautetuissa koneissa oli mukana käyttöohjeet kieliversioineen. Käyttöohjepuutteet liittyivät ohjeiden sisältöön, jossa eniten huomautettavaa löytyi koneen turvalliseen käyttöön liittyvästä ohjeistuksesta. Koneissa käytetyistä merkinnöistä osa ei ollut täysin standardin mukaisia tai ne oli väärin sijoiteltu. Puutteista on annettu tieto tuotteiden maahantuojille ja valmistajille. 

Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon koneiden ja sähkölaitteiden turvallisuutta

Viranomaiset eivät tarkasta tuotteita ennakkoon, kuten suuri osa suomalaista luulee. Tukesin tänä vuonna teettämässä kyselyssä kävi ilmi, että 89 prosenttia suomalaista uskoo viranomaisten ennakkotarkastavan sähkölaitteita ja 78 prosenttia uskoo viranomaisten ennakkotarkastavan koneita. Koneiden ja sähkölaitteiden ennakkotarkastus päättyi kuitenkin jo lähes 30 vuotta sitten kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin. Tukes valvoo markkinoilla olevia tuotteita riskiperusteisesti ja pistokokein. Koneiden ja sähkölaitteiden testaukset teetetään akkreditoiduissa testauslaboratorioissa.

Valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat tuotteidensa vaatimustenmukaisuudesta. Koneet on suunniteltava ja rakennettava koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (400/2008) mukaisesti. Asetuksessa on yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Lisäksi on koneita koskevia yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, joissa on kuvattu miten koneiden valmistajat voivat täyttää konelainsäädännön vaatimukset.

Turvallisuuden lisäksi yritysten on varmistettava, että koneissa on mm. CE-merkintä ja käyttöohjeiden liitteenä vaatimustenmukaisuusvakuutus. Käyttöohjeiden on oltava suomen ja ruotsin kielellä.

Tukes valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden turvallisuutta. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita valvovat työsuojeluviranomaiset. 

Lisätietoja: ylitarkastaja Jussi Vesti, p. 029 5052 065
sähköposti muotoa: [email protected]

Liite: Kuva myyntikiellon saaneesta kulmahiomakoneesta

Myyntikiellon saanut kulmahiomakone

Lisää kuvia ja tarkempia tietoja löytyy Vaarallisettuotteet.fi-sivustolta. 
 

 

 
Sivun alkuun