Tukes tutkii Sipoon tulipaloa

Tukes
7.3.2018 13.15
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on nimittänyt tutkintaryhmän selvittämään 2.3.2018 AT-tuote Oy:n laitoksella sattunutta tulipaloa. Räjähdyksenomaisesti syttynyt tulipalo tuhosi arviolta puolet laitoksesta. Onnettomuudessa loukkaantui yksi henkilö.

Tutkinnassa selvitetään tulipalon aiheuttaneet kemikaalit ja syttymissyyt sekä kartoitetaan tapahtumien kulku ja onnettomuuteen johtaneet tekijät. Teknisten syiden lisäksi tutkinnassa paneudutaan erityisesti laitoksen kunnossapitoon, töiden organisointiin ja vastuisiin, työohjeistukseen ja perehdytykseen, muutosten ja korjaavien toimien toteuttamiseen sekä työntekijöiden toimintaan onnettomuustilanteessa.

Tukesin tutkinnan tekevät ylitarkastaja Erkki Teräsmaa ja ylitarkastaja Matti Peippo. Onnettomuuden syiden selvittämisen lisäksi tutkintaryhmä tekee ehdotuksen toimenpiteistä vastaavanlaisten onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä poliisin, pelastusviranomaisten sekä työsuojeluviranomaisten kanssa.

Tutkintaryhmän onnettomuustutkintaraportti valmistuu 10.6.2018 mennessä. Tutkintaraportin perusteella Tukes päättää tarvittavista valvontatoimista onnettomuuskohteessa ja yleisemmin toimialalla. Tutkintaryhmä voi esittää suosituksia myös viranomaisvalvontaan ja turvallisuussäädösten kehittämiseen.

Video: Mitä on Tukesin onnettomuustutkinta?

Lisätietoja

Päivi Rantakoski, johtaja, teollisuusyksikkö, puh. 029 5052 359

[email protected]