Tukesin oppaasta apua prosessiturvallisuuden hallintaan ja mittaamiseen

Tukes
23.8.2016 9.30
Tiedote

Prosessiturvallisuuden hallinta on merkittävä osa kemikaalilaitosten kokonaisturvallisuutta. Turvallisuutta voidaan kehittää useiden erilaisten menetelmien avulla, joista yksi on turvallisuuteen liittyvän mittariston kehittäminen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut Prosessiturvallisuus ja sen mittaaminen -oppaan, jonka tarkoitus on selventää prosessiturvallisuuden käsitettä ja auttaa yrityksiä kehittämään omaan toimintaansa soveltuvia prosessiturvallisuusmittareita.

Opas sisältää perustietoa prosessiturvallisuudesta, sen merkityksestä ja mittaamisesta. Malliesimerkin avulla havainnollistetaan mittareiden kehittämisen etenemistä ja kannustetaan erityisesti panostamaan mittareihin, jotka pohjautuvat laitoksen omaan riskien arviointiin. Lainsäädäntö asettaa velvoitteita prosessiturvallisuuteen ja sen osa-alueisiin liittyen. Velvoitteiden täyttämisen lisäksi prosessiturvallisuusmittarit tarjoavat tietoa oman laitoksen turvallisuustason ja tuottavuuden kehittämiseksi.

Prosessiturvallisuusmittarit

  • kertovat laitoksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehokkuudesta
  • antavat ennakkovaroituksen kehittymässä olevista ongelmista
  • parantavat ennakoivaa suhtautumista onnettomuusvaaroihin, jolloin kyetään pienentämään onnettomuuksien todennäköisyyttä ja varautumaan paremmin seurauksiin
  • antavat tietoa, jonka perusteella tehtävät ennakoivat toimet parantavat laitteiden luotettavuutta
  • tuottavat systemaattista tietoa prosessiturvallisuuden ja prosessiturvallisuusjohtamisjärjestelmän tilasta
  • auttavat löytämään ne osa-alueet, joissa laitoksella on eniten parannettavaa
  • korostavat henkilöstölle prosessiturvallisuuden merkitystä ja tukevat siten turvallisuuskulttuurin kehittymistä
  • auttavat seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Prosessiturvallisuus ja sen mittaaminen -opas on ladattavissa Tukesin nettisivulta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna Pietikäinen

puh. 029 5052 686

sähköposti muotoa: [email protected]