Hyppää sisältöön

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän käyttöönotosta lupaavia tuloksia

Julkaisuajankohta 13.6.2024 13.57
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uusi prosessiturvallisuusjärjestelmä on ollut toiminnanharjoittajien käytössä nyt puolisen vuotta, ja kokemukset sen käyttöönotosta ja vaikuttavuudesta ovat erittäin lupaavia.

Prosessiturvallisuusjärjestelmää käyttävät Tukesin valvomat, vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset. Hallintajärjestelmällä pureudutaan kemikaalien ja prosessien aiheuttamiin vaaroihin. Tavoitteena on vähentää vaarallisten aineiden vapautumisen riskiä ja näin ehkäistä onnettomuuksia, jotka voivat olla räjähdyksiä, tulipaloja sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden vuotoja.

Prosessiturvallisuusjärjestelmän kokonaisuus

Tukesin joulukuussa 2023 julkaisema prosessiturvallisuusjärjestelmä sisältää:

  • Prosessiturvallisuuden johtamisjärjestelmän mallin
  • Yksityiskohtaiset vaatimukset prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alueille
  • Hyväksytyt menettelytavat vaatimusten täyttämiseksi
  • Itsearviointityökalun toiminnanharjoittajien käyttöön
  • Koulutuskokonaisuuden toiminnanharjoittajien osaamisen kehittämiseksi

Käyttöönotto ja ensimmäiset tulokset

Prosessiturvallisuusjärjestelmää on alettu sen julkaisun jälkeen käsittelemään tuotantolaitosten määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksilla alkuvuodesta 2024. Ensimmäisessä vaiheessa toiminnanharjoittajat esittävät aikataulun itsearviointien tekemiseksi, ja näiden arviointien toteutus onkin ollut aktiivista. Arvioinnit suoritetaan asiantuntijaryhmissä, joihin kuuluu muun muassa turvallisuuden, tuotannon, kunnossapidon ja automaation edustajia.

Boliden Kokkolassa prosessiturvallisuus on tärkeässä asemassa, mutta Tukesin malli on havainnollistanut vielä paremmin, kuinka laajasta kokonaisuudesta on kysymys. (Kuva Boliden Kokkola)

Johdon sitoutuminen on avainasemassa – esimerkkeinä HSY ja Boliden Kokkola

Prosessiturvallisuusjärjestelmän käyttöönotossa korostetaan johdon sitoutumisen merkitystä. Useilla laitoksilla järjestelmän käyttöönotto on lisätty päällikkötason tulostavoitteisiin. Myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on ottanut järjestelmän käyttöön nopeasti sen julkaisemisen jälkeen.

- Tieto prosessiturvallisuusjärjestelmän itsearviointityökalusta tuli meille jätevesien käsittelyyn jätehuollon Tukes-tarkastuksesta. Tieto tuli niin sopivaan aikaan, että HSY:llä päätettiin ottaa vuoden 2024 strategiakortteihin yksiköiden päälliköille ja johtajille prosessiturvallisuusjohtamisen kehittäminen, kertoo tuotantopäällikkö Marina Graan.

HSY:llä prosessiturvallisuuden itsearviointi toteutetaan Tukesin arviointityökalulla kesäkuun loppuun mennessä. Osa tavoitteista liittyy prosessiturvallisuuden rakenteiden ja muutosten hallintaan sekä käyttöönottoon vuoden loppuun mennessä. HSY on lisäksi tehnyt yhteistyötä eri toimipaikkojen ja toimialojen välillä osallistumalla muiden Tukes-tarkastuksiin.

Myös metalliteollisuusalan yrityksessä, Boliden Kokkolassa tavoitteena on Tukesin uuden prosessiturvallisuusjärjestelmän myötä nostaa tietoisuutta asiasta.

- Haluamme lisätä osaamistamme ja varmistaa, että jokainen työyhteisömme jäsen johdosta työntekijöihin tiedostaa oman roolinsa prosessiturvallisuuden kehittämisessä ja vie sitoutumista eteenpäin omissa tiimeissään. Onnistuaksemme tässä työssä tarvitsemme jatkossakin hyvää yhteistyötä, kertoo Boliden Kokkolan kehitysinsinööri Juha Anttila.

Hyödyllisiä kokemuksia ja kehityskohteiden tunnistamista

Yritykset ovat raportoineet, että laitosten toimintatapojen ja dokumentaation katselmointi sekä asiantuntijoiden väliset keskustelut ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Marina Graanin mukaan HSY:llä on perustettu vaarallisten kemikaalien käytönvalvojille oma yhteistyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

- Olemme myös auditoineet ristiin jäteveden, vedenpuhdistuksen ja jätehuollon prosessiturvallisuusjärjestelmän itsearviointitaulukoita, Graan sanoo.

Jätevedenpuhdistuksessa työryhmä koostuu tuotannon ja kunnossapidon päälliköistä, asiantuntijoista, johtajasta ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojista.

- Tukesin materiaali on ollut hyvänä tukena prosessiturvallisuuden kehittämisessä ja auttanut monisyisen kokonaisuuden hahmottamisessa ja läpikäynnissä, Graan lisää.

Juha Anttila korostaa myös prosessiturvallisuuden tärkeyttä:
-Yrityksessämme ymmärretään hyvin, kuinka merkittävä asia prosessiturvallisuus on, ja kuinka tärkeää on jatkaa panostuksia sen kehittämiseen. Prosessiturvallisuuteen on meillä kiinnitetty huomiota aiemminkin, mutta nyt sen merkitys on valjennut uudella tavalla. Tukesin malli on havainnollistanut, kuinka laajasta kokonaisuudesta on kysymys ja antanut systematiikkaa, jonka avulla pääsemme sujuvasti eteenpäin.

Anttila kertoo, että työ on vielä alkuvaiheessa: - Tässä vaiheessa tavoitteemme on saada itsearviointi valmiiksi vuoden kuluessa. Tähän mennessä olemme vieneet kokonaisuutta eteenpäin yhteistyössä asiaan liittyvien organisaatioiden kanssa, ja eri osa-alueille on määritelty työryhmät ja vastuuhenkilö. Työssä on hyödynnetty myös yrityksemme toisen yksikön aiemmin käynnistettyä prosessiturvallisuushanketta.

Positiivista palautetta ja merkittävä vaikuttavuus

Tukesin toiminnanharjoittajilta saama palaute on ollut erittäin positiivista. Erityisesti selkeät vaatimukset ja hyväksytyt menettelytavat ovat saaneet kiitosta. Yritykset ovat panostaneet arviointien laatimiseen ja järjestelmän käyttöönottoon, mikä on parantanut teollisuuden prosessiturvallisuutta merkittävästi. Tukes jatkaa tiivistä yhteistyötä toiminnanharjoittajien kanssa ja haluaa kiittää aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta prosessiturvallisuuden kehittämiseen.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Veikko Kujala, teollisuus
puh. 029 5052 208, sähköposti muotoa: [email protected]
 

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmä

Kemikaalilaitosten ja -varastojen turvallisuus
 
Sivun alkuun