Valikko

Tupakansytyttimissä vähäisiä puutteita

Tukes 7.10.2013 9.30
Tiedote

Tupakansytyttimissä todettiin testausten perusteella vain vähäisiä turvallisuuspuutteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti SGS Fimko Oy:llä 10 Suomen markkinoilla olevaa sytytinmallia. Pieniä puutteita löytyi esimerkiksi varoitusmerkinnöistä ja -symboleista. Niistä on annettu palautetta maahantuojille.

Tupakansytyttimiä päädyttiin testauttamaan Tukesille tulleen tutkimuspyynnön ja EU:ssa sytytinten turvallisuudesta käydyn keskustelun perusteella. Testit toteutettiin osana Tukesin markkinavalvontaa, jossa palovaara aiheuttavat tuotteet ovat yksi valvonnan painopistealueista.

Testaukset teki SGS Fimko Oy ja testattavana oli 10 eri sytytinmallia kuudelta eri valmistajalta. Tukes valitsi testattavaksi sekä vähittäiskaupassa että verkkokaupassa myynnissä olleita tuotemerkkejä: Atomic, Bic, Colt (Djeep S.A.), Piezo, Tom ja Unilite.


Sytyttimet testattiin standardin SFS-EN ISO 9994 mukaisesti. Testissä selvitettiin muun muassa liekin korkeus, räiskintä ja lepattaminen. Lisäksi tutkittiin sytyttimien käyttäytymistä putoamistestissä sekä korkeissa lämpötiloissa. Sytyttimistä selvitettiin myös merkintöjen ja varoitustekstien vastaavuus standardin vaatimusten kanssa ja lapsiturvallisuus standardin EN 13869 kohdan 4 mukaisesti.

Testissä havaittiin lieviä puutteita koskien liekin lepattamista ja varoitussymbolien kokoa.  Lisäksi parista sytyttimestä puuttui osa varoitusmerkinnöistä.

Tukes lähetti tuotteiden maahantuojille tiedoksi tutkimuslausunnot ja pyysi yrityksiä välittämään tiedot tuloksista edelleen tuotteiden valmistajille.  Toiminnanharjoittajia pyydettiin korjaamaan mainitut puutteet.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännössä edellytetään, että kulutustavarasta annetaan tavaran turvallisen käytön kannalta riittävät tiedot. Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu tavaroiden ja palveluiden turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle. Kulutustavara tai kuluttajapalvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle tai omaisuudelle.

Tietoja vaarallisista ja vaatimustenvastaisista tuotteista voi seurata Tukesin ylläpitämästä rekisteristä.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Kari Andersson, puhelin 029 5052 112, [email protected]