Turvallisuusselvitykset: ohje päivitetty, toimitus sähköisen asioinnin kautta

16.2.2021 9.17
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päivittänyt turvallisuusselvityksiä koskevan ohjeen. Päivitetty turvallisuusselvitys toimitetaan Tukesille sähköisen asioinnin kautta.

Yrityksen pitää tehdä turvallisuusselvitys, jos tuotantolaitoksessa olevien vaarallisten kemikaalien määrä ylittää lainsäädännössä asetetut rajat. Turvallisuusselvitys tulee tarkastaa ja saattaa ajan tasalle vähintään joka viides vuosi.

Turvallisuusselvityksiä koskevan Tukes-ohjeen 22/2021 (pdf) muutokset on korostettu ohjeeseen punaisella tekstillä. Keskeisimmät muutokset ovat:

  • Turvallisuusselvityksessä yritys esittää arvionsa laitoksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuudesta (karkea arvio taulukkomuodossa, ohjeen liite 2).
  • Suuronnettomuuksista laaditussa yhteenvetotaulukossa (liite 3) kuvataan, miten suuronnettomuuksiin on varauduttu (miten onnettomuudet voidaan estää ja miten niiden seurauksia voidaan rajoittaa).
  • Ajantasainen kemikaaliluettelo toimitetaan KemiDigi-järjestelmän kautta. KemiDigiin laaditusta kemikaaliluettelosta on mahdollista ladata yhteenveto turvallisuusselvitykseen. Yhteenvedon nimi on toistaiseksi ”Liite kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen”. 

Päivitetty turvallisuusselvitys toimitetaan Tukesille sähköisen asioinnin kautta. Sähköistä asiointia käytettäessä turvallisuusselvityksestä ei tarvitse toimittaa paperista versiota postitse, koska uuden palvelun myötä Tukes pystyy arkistoimaan asiakirjat sähköisesti. Turvallisuusselvitys tulee toimittaa myös oman alueen aluehallintovirastoon ja pelastuslaitokselle, toistaiseksi sähköpostilla.

Näin asioit sähköisesti kemikaaliturvallisuusasioissa

Kemikaaliturvallisuusasioiden sähköistä asiointia varten tarvitset yrityksen myöntämän sähköisen valtuuden Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi. Valtuuden https://www.suomi.fi/valtuudet-sivustolla myöntää esim. yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jos valtuuden antamisessa tulee ongelmia, siinä parhaiten osaa auttaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 0295 020 500 (pvm/mpm). 

Sähköiseen asiointiin pääset kirjautumaan esimerkiksi verkkopankkitunnusten avulla. Sähköisessä asioinnissa voit seurata asian edistymistä sekä vastata mahdollisiin lisätietopyyntöihin. Asia tulee lähetyksen jälkeen viipymättä ja luotettavasti Tukesin käsittelyjärjestelmään, josta saat reaaliaikaiset ilmoitukset antamaasi sähköpostiin asian käsittelyn vaiheista.

Asian päätös tulee sähköisenä asiointipalveluun ja pääset lukemaan ja lataamaan asiassa annetun päätöksen sähköpostiisi saamasi linkin kautta. Asiointeihin liittyvät asiakirjat säilyvät asiointipalvelussa myöhempää käyttöä varten.

Näin toimitat turvallisuusselvityksen Tukesin asiointipalvelussa

1.    Avaa asiointipalvelu: Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi) 
2.    Etsi Tukes-palvelut → Kemikaali ja kaasut. 
3.    Paina alta 'Valitse', avautuvalta sivulta merkitse yritys, jonka puolesta asioit ja valitse vaihtoehdoista "Toimitan turvallisuusselvityksen päivityksen". 
4.    Täytä tarvittavat tiedot. Huomioi nämä:

  • Lomakkeella annettavien yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin lähetetään ilmoitus, kun asiointipalveluun saapuu asiasta uutta tietoa tai asiointi vaatii asiakkaalta toimenpiteitä, esimerkiksi asiointiin on saapunut täydennyspyyntö tai asiaan on annettu päätös.
  • Kuvaa Yleiskuvaus toiminnasta -kohtaan lyhyesti, mitä muutoksia turvallisuusselvitykseen on tehty edellisen Tukesille toimitetun päivityksen jälkeen. Tähän voit myös lisätä halutessasi saatesanat päivitettyyn turvallisuusselvitykseen liittyen.

5.    Lisää liitteeksi turvallisuusselvitys ja tarvittaessa muut turvallisuusselvitykseen liittyvät liitteet. Huomioi nämä:

  • Liitteenä lähetettävät liitetiedostot on nimettävä mahdollisimman selkeästi ja kuvaavasti, jotta niiden sisältö pystytään päättelemään avaamatta tiedostoa.
  • Liitteen nimi ei saa sisältää å, ä tai ö -kirjaimia.
  • Turvallisuusselvityksessä ja sen liitteissä esitetty tieto on lähtökohtaisesti julkista. Mikäli liitteenä on luottamuksellisia liitetiedostoja, lisää kyseisten liitetiedostojen nimeen sana LUOTTAMUKSELLINEN.

6.    Lähetä turvallisuusselvitys käsittelyyn. Lähetyksen onnistumisesta tulee vastaanottokuittaus yhteyshenkilön sähköpostiin. 

Huom! Asioinnin nimeksi tulee kemikaaliturvallisuuslupa ja tietojen täyttämisessä on viittauksia luvan hakemiseen. Tarkista ohjeet turvallisuusselvityksen päivitystä koskevien tietojen täyttämisestä tietokenttiä koskevista ohjeista.

Lisätietoja:
Sähköinen asiointi: Projektipäällikkö Tiina Rissanen, p. 029 5052 043, vallu(at)tukes.fi
Turvallisuusselvityksen sisältö: Ylitarkastaja Miska Perkkiö, p. 029 5052 090, miska.perkkio(at)tukes.fi