Tutkimus: Kemikaaleille altistuminen ei juuri huolestuta suomalaisia

Tukes
11.12.2017 10.01
Tiedote

Viidennes vastaajista sanoo olevansa joko erittäin tai melko paljon huolestunut kemikaaleille altistumisesta jokapäiväisessä elämässään. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Taloustutkimuksella nyt toista kertaa teettämän tutkimuksen perusteella huolestuneiden osuudet eivät ole juuri muuttuneet kolmessa vuodessa. Kemikaaliasiat mietityttävät naisia selvästi enemmän kuin miehiä. Luotettavaa kemikaalitietoa suomalaiset saavat mielestään pakkausmerkinnöistä, viranomaisilta sekä nettilähteistä.

Tutkimus tehtiin marraskuun viimeisellä viikolla 15–79-vuotiaille suomalaisille kuluttajille.

Kemikaalialtistuksesta huolestuneiden naisten osuus on 27 prosenttia, mutta miesten vain 13 prosenttia. Ikäryhmittäin erot ovat yhtä selkeitä: alle 25-vuotiaista vain joka kymmenes on kemikaalialtistuksesta huolissaan, kun taas 50-64-vuotiaiden ikäryhmästä useampi kuin joka neljäs.

Etenkin naiset lukevat käyttöohjeita hyvin

Tutkimuksen perusteella naiset lukevat käyttöohjeet ja tutkivat varoitusmerkit miehiä tunnollisemmin.  Valtaosa pienten lasten vanhemmista kiinnittää huomiota lapsensa altistumiseen kemikaaleille. Hieman yli kymmenesosa ei kuitenkaan kiinnitä huomiota lapsen altistumiseen.

Vastaajilta kysyttiin, miten kemikaaleille altistumista voisi välttää. Yli 40 prosenttia vastaajista sanoo välttävänsä vaarallisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita ja lähes yhtä moni luottavansa pakkausmerkintöihin ja käyttöohjeiden noudattamiseen. Suojakäsineitä ja muita suojaimia käyttää noin 30 prosenttia vastanneista. Yli viidennes kertoo valitsevansa ympäristöystävällisiä tuotteita.

Tietoa etsitään pakkauksista – ja netistä

Suomalaiset luottavat nettitietoon kemikaaliasioissa.  43 prosenttia vastaajista turvautuu internetiin ja Googleen selvittäessään, sisältääkö tuote ongelmallisia kemikaaleja. Myös etikettejä ja pakkausmerkintöjä luetaan ahkerasti.

Tällä kertaa tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä tiedonlähdettä vastaajat pitävät kemikaaliasioissa luotettavimpana. Joka kolmas vastaajaa luottaa pakkausmerkintöihin, ja joka neljäs vastaaja pitää luotettavimpana tiedonlähteenä viranomaisia ja mediaa.

Torjunta-aineiden riskit pohdituttavat eniten

Tutkimuksessa kysyttiin, missä tilanteissa vastaajat miettivät useimmin kemikaaliriskejä. Listan kärjessä ovat puutarhan torjunta-aineet, hiusvärit, pesuaineet, maalit ja ruoka.

Tutkimuksessa kysyttiin myös erilaisten jätteiden lajittelukäytännöistä sekä kierrätysasioista. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä sanoo, että kotitaloudessa lajitellaan tai kierrätetään kaikki paperi, ongelmajätteet ja metallit. Myös nestepakkauskartongit ja biojätteet lajitellaan ahkerasti. Muovin sanoo lajittelevansa puolet vastaajista.

Naiset lajittelevat tai kierrättävät erilaisia tuotteita selvästi miehiä useammin.

Enemmistö välttää turhia pakkauksia

Ostoksia tehdessään 60 prosenttia vastaajista välttää turhia pakkauksia ja joka kolmas muovipusseja. Kaksi viidestä välttää kosmetiikkaa, joka sisältää mikromuoveja. Turhia pakkauksia vältetään erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Kierrätettyjä vaatteita käyttää noin kaksi kolmesta suomalaisesta. Ulkomaiset nettikaupat ovat tuttuja ostospaikkoja kolmannekselle vastaajista. Vajaa kolmannes suomalaisista käyttää vaatteita, jotka on valmistettu kierrätetystä materiaalista.

Marraskuussa 2017 tehdyn kemikaaliturvallisuustutkimuksen kohderyhmä oli 15–79-vuotiaat suomalaiset kuluttajat, ja siihen vastasi 1 006 henkilöä. Otos muodostettiin satunnaisotannalla ja painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on kokonaistulosten osalta noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.

Lisätietoja:

Kyselyn raportti pdf-muodossa

Kyselyn tulokset taulukkomuodossa

Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, puh. 029 5052 481

[email protected]