Hyppää sisältöön

Ulkotulien turvallisuutta koskevat standardit on julkaistu

Julkaisuajankohta 25.1.2022 8.49
Uutinen

Ulkotulien paloturvallisuutta (SFS-EN 17616:2021) ja turvallisuusmerkintöjä (SFS-EN 17617:2021) koskevat standardit on julkaistu. Standardit ovat saatavilla Suomen Standardisoimisliiton SFS ry:n kautta.

Ulkotulien paloturvallisuus

Ulkotulien paloturvallisuutta koskevassa standardissa SFS-EN 17616:2021 käsitellään testausmenetelmiä ja vaatimuksia ulkotulien vakaudelle, tuulen kestävyydelle, pintalämpötiloille, toissijaiselle syttymälle, astian palamiselle ja ulkotulen spontaanille uudelleen syttymiselle.

Standardissa esitetyt vaatimukset ovat hyvin lähellä Tukesin ”kynttiläohjeessa” linjattuja vaatimuksia ulkotulille. Kynttiläohjeessa ei kuitenkaan ole otettu kantaa, minkälaisin testimenetelmin vaatimusten täyttymisestä tulee varmistua. Nyt julkaistussa standardissa on kuvailtu yksityiskohtaisia menetelmiä tuotteen testaamiselle.

Ulkotulien turvallisuusmerkinnät

Ulkotulien turvallisuusmerkintöjä koskevassa standardissa SFS-EN 17617:2021 on esitetty erilaisille ulkotulityypeille soveltuvia turvallisuusmerkintöjä. Standardissa on jaotellut merkinnät tietyille tuotetyypeille pakollisiin merkintöihin, tietyille tuotetyypeille pakollisiin lisämerkintöihin ja tietyille tuotetyypeille soveltuviin vapaaehtoisiin lisämerkintöihin.

Standardista SFS-EN 17617:2021 ei ole toistaiseksi saatavilla suomenkielistä versiota. Tukes suosittelee soveltamaan turvallisuusmerkintöjen käännöksissä standardin SFS-EN 15494:2019 käännöksiä niiltä osin kuin se on mahdollista.

Kuluttajaturvallisuuslaki

Ulkotuliin sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Laki edellyttää, että tuotteesta ei saa aiheutua vaaraa sen normaalissa tai oletettavissa olevassa käytössä. Tukes valvoo lainsäädännön noudattamista pistokokeenomaisesti. Standardeja voidaan käyttää apuna tuotteen turvallisuuden arvioinnissa. Uusien standardien voidaan katsoa edustavan ajantasaista tietämystä ulkotulien turvallisuusominaisuuksista.

Tukesin nettisivulla on lisätietoja ulkotulien turvallisuusvaatimuksista ja standardien asemasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jyri Pekkanen
p. 029 5052 027
sähköposti muotoa: [email protected]