Hyppää sisältöön

USB-jakajien valmistajilla on parantamisen varaa

Julkaisuajankohta 9.3.2023 9.12
Uutinen

USB-jakajat täyttivät melko huonosti sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset. Viranomaisten markkinavalvontakampanjassa selvisi, että vain alle puolet (47 %) tarkastetuista tuotteista täytti kaikki lainsäädännön vaatimukset.

Markkinavalvontakampanjaan osallistui 14 EU:n jäsenmaata, ja siinä tarkastettiin yhteensä 78 tuotteen tekniset ja muodolliset vaatimukset. 

Suomi tarkasti kampanjan aikana 7 tuotetta. Sen seurauksena valmistaja poisti yhden tuotteen vapaaehtoisesti markkinoilta.

Valvontakampanjan tuloksia:

  • 66 % tuotteista täytti muodolliset vaatimukset.
  • 7 tuotteessa ei ollut CE-merkintää tai merkintä oli virheellinen.
  • 57 % tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus oli vaatimustenmukainen.
  • 63 % tuotteista täytti tekniset vaatimukset.

Niissä USB-jakajissa, joille ei ollut saatavilla EU-vaatimustenmukaisuutta tai se oli virheellinen, havaittiin testauksissa enemmän teknisiä puutteita eli ne eivät täyttäneet yhdenmukaistettujen standardien häiriöpäästövaatimuksia. Tuotteen hinnalla ja vaatimustenmukaisuudella ei kampanjassa havaittu yhteyttä.

- EU:n EMC-markkinavalvontaviranomaiset järjestävät joka vuosi valvontakampanjan jollekin tuoteryhmälle. Vaikka tulokset tässä kampanjassa olivat paremmat kuin monessa aikaisemmassa, parantamisen varaa valmistajilla vielä on. Suomesta hankittujen tuotteiden tulokset olivat kuitenkin keskimääräistä paremmat, sanoo johtava asiantuntija Hanna Mustonen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden puutteet näkyvät yleensä häiriöinä muiden sähkölaitteiden toiminnassa. Esimerkiksi raidat television kuvassa, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnot voivat olla merkkejä EMC-häiriöistä.

Lisätietoja:
Kampanjan raportti: Report 14th EMC Market Surveilance Campaign on USB hubs
Johtava asiantuntija Hanna Mustonen, p. 029 5052 569, [email protected]

 
Sivun alkuun