Hyppää sisältöön

Uudella toimintaohjelmalla kohti kestävää kasvinsuojelua

Julkaisuajankohta 14.12.2023 9.36
Uutinen

Kestävän kasvinsuojelun edistämiseksi on käynnistynyt uusi kansallinen toimintaohjelma. Tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä. Ohjelman tavoitteena on myös vähentää riippuvuutta kemiallisista kasvinsuojeluaineista edistämällä integroidun kasvinsuojelun toteutumisen edellytyksiä. Toimintaohjelmaan kuuluu mm. tietojärjestelmien rakentamista, tutkimusta ja neuvontaa.

Uusi kansallinen toimintaohjelma on Suomessa kolmas. Sen ovat valmistelleet yhdessä alan toimijat, jotka ovat Suomessa laajasti sitoutuneita kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien riskien vähentämiseen.

Uudessa ohjelmassa on 32 uutta toimenpidekokonaisuutta jatkuvien tehtävien lisäksi. Ne kattavat kasvinsuojeluaineiden elinkaaren valmisteiden hyväksynnästä asianmukaiseen käyttöön, vaihtoehtoihin, alan toimijoiden osaamiseen, jätehuoltoon ja pitoisuuksien seurantaan.

Ohjelmassa on suuria tietoteknisiä hankkeita, kuten kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien sähköisen kirjanpitojärjestelmän ja integroidun kasvinsuojelun tietoalustan rakentaminen. Tutkimuksella, neuvonnalla, oppimisella ja yhteistyöllä on suuri rooli kasvinsuojelukäytäntöjen monipuolistamisessa ja ei-kemiallisten vaihtoehtojen laajassa käyttöönotossa integroidun kasvinsuojelun periaatteita noudattaen. Tiedot kasvinsuojeluaineiden pitoisuusseurannoista ympäristössä ja elintarvikkeissa pyritään kokoamaan yhteen helposti saavutettavaan muotoon, jotta saadaan parempi kokonaiskuva riskinvähennystoimien onnistumisesta.

- Tukes osoittaa lämpimät kiitokset kaikille ohjelman valmisteluun osallistuneille henkilöille ja tahoille. Heidän panoksensa myös uuden ohjelman toteuttamisessa on suuri. Viljelijöiden ja muiden kasvinsuojeluaineiden käyttäjien sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin on ensiarvoista. Ilman yhteistyötä tärkeät tavoitteet eivät toteudu, toteaa ohjelman valmistelusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes) vastannut ylitarkastaja Sari Autio.

Mikä on kestävän kasvinsuojelun toimintaohjelma?

Kansalliset toimintaohjelmat ovat jäsenmaiden työkalu EU:n torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivin toteuttamiseksi.

Tukes valmisteli toimintaohjelman yhteistyössä kasvinsuojelualan toimijoiden kanssa. Toimintaohjelma oli julkisessa kuulemisessa ja sitä kommentoivat mm. ministeriöt, virastot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja etujärjestöt.

Kestävän kasvinsuojelun kansallinen toimintaohjelma III 2023–2027

Aiemman ohjelmakauden toteutumisen arviointiraportti: Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön ohjelman toteutuminen 2018–2022

 

Lisätietoja
Ylitarkastaja Sari Autio puh. 029 5052 196
Ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila puh. 029 5052 036
Sähköposti: [email protected]

 

Uutista muokattu 14.12.2023 klo 15.45: poistettu sähköistä kirjanpitojärjestelmää koskeva kappale

 
Sivun alkuun