Hyppää sisältöön

Uusi F-kaasuasetus tuo rajoituksia kylmäaineiden käyttöön

Tukes
Julkaisuajankohta 5.6.2014 14.37
Tiedote

EU:n uusi F-kaasuasetus (N:o 517/2014) julkaistiin toukokuussa 2014. Asetuksen tavoitteena on ohjata kylmäalan teollisuutta asteittain F-kaasuista kohti ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Kylmäalan pätevyydet säilyvät nykyisillä ehdoilla, mutta jatkossa pätevyyskoulutusten yhteydessä on tarjottava tietoa F-kaasuille vaihtoehtoisista teknologioista. Uusittu F-kaasuasetus astuu voimaan 1.1.2015.

Tavoitteena  F-kaasupäästöjen vähennys 

F-kaasut ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden ilmakehään vaikuttava lämmitysvaikutus on suuri suhteessa muihin kasvihuonekaasuihin. Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta ilmaistaan GWP-arvolla (Global Warming Potential), joka tarkoittaa yhden kilogramman kaasumäärän lämmitysvaikutusta suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen. Kylmäaineina käytettävillä HFC-aineilla GWP-arvot vaihtelevat aineesta riippuen 4 - 4000 välillä. Uuden F-kaasuasetuksen tavoitteena on kannustaa siirtymään asteittain F-kaasuista muihin esimerkiksi nk. luonnollisiin kylmäaineisiin aina silloin kun se on teknisesti mahdollista. Asetuksen tavoitteena on suojella ympäristöä haitallisilta F-kaasuilta ja saavuttaa 60 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Kiintiöitä ja kieltoja 

HFC-yhdisteitä valmistaville ja EU:n alueelle tuoville yrityksille on tulossa uusia rajoituksia ja kiintiöitä. Asetus tuo mukanaan rajoituksia ja kieltoja myös joillekin laitteille. Esimerkiksi erittäin voimakkaiden (GWP-arvoltaan vähintään 2500) F-kaasujen käyttöä rajoitetaan vuodesta 2020 alkaen. Kierrätettyjen aineiden käyttö huollossa on sallittua kuitenkin vuoteen 2030 asti. Tulevat kiellot koskevat uusia laitteita, vanhoja laitteita saa kuitenkin edelleen käyttää.

Asetuksessa tiukennetaan ja tarkennetaan myös lisäksi F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden merkintävaatimuksia, laitteiden vuototarkastusvälejä ja raportointivaatimuksia. Lisäksi asennus- ja huoltohenkilöstön pätevyysvaatimuksia tarkennetaan.

Kylmäalan pätevyydet säilyvät voimassa nykyisillä ehdoilla

Kylmäalan pätevyydet säilyvät nykyisillä ehdoilla, mutta jatkossa pätevyyskoulutusten yhteydessä on tarjottava muun muassa tietoa F-kaasuille vaihtoehtoisista teknologioista.

Uusittu F-kaasuasetus astuu voimaan 1.1.2015 kaikissa EU:n jäsenmaissa. Suomessa asetuksen toimeenpano edellyttää kuitenkin muutoksia ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston huoltoasetuksessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014

Lisätietoja:


Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, puh. 029 5052 519

Ylitarkastaja Merja Rajamäki, puh. 029 5052 518
[email protected]

 
Sivun alkuun