Uusi opas painelaitteen suunnittelijoille ja valmistajille

2.3.2020 12.43
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut oppaan painelaitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Opas sisältää painelaitesäädösten vaatimuksia ja velvoitteita painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelusta, valmistuksesta ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

Opas on suunnattu painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelijoille, valmistajille, maahantuojille, myyjille, tarkastajille ja viranomaisille. Opas soveltuu myös oheismateriaaliksi painelaitealan koulutustilaisuuksiin yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Oppaassa kerrotaan erityyppisistä painelaitteista ja siitä, miten niitä luokitellaan, millaisia turvallisuusvaatimuksia niille on asetettu ja mitä asiakirjoja painelaitteen tai  laitekokonaisuuden mukana on toimitettava.

Ensisijainen vastuu painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuudesta on niiden valmistajilla. Lainsäädäntö asettaa velvollisuuksia myös maahantuojille ja jakelijoille (myyjille) varmistaa osaltaan velvoitteiden toteutuminen.

Painelaitteiden valmistuslainsäädäntö on EU-lainsääsäädäntöä ja perustuu EU:n painelaitedirektiiviin (PED). Säädökset täyttävä painelaite tai laitekokonaisuus CE-merkitään, minkä jälkeen se voidaan saattaa markkinoille EU/ETA alueella tai se voidaan ottaa käyttöön asennuspaikalla.  

Opas on luettavissa Tukesin verkkosivuilla. Oppaan voi myös tulostaa PDF-muotoiseksi asiakirjaksi.  

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Teuvo Blomberg, p. 029 5052 489, sähköposti: [email protected] 

Painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä löytyy tietoa myös Tukesin verkkosivujen painelaiteosiosta.