Uusia julkaisuja biokaasun turvallisuudesta

11.8.2020 9.30
Uutinen

Biokaasun turvallisuudesta on ilmestynyt tänä vuonna uusia julkaisuja, joiden laadinnassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on ollut mukana.

Diplomityö biokaasulaitosten prosessiturvallisuudesta

Tukesin toimeksiannosta ylitarkastaja Miska Perkkiö on laatinut diplomityön Prosessivaarojen kartoitus biokaasuekosysteemeissä. Diplomityössä kartoitetaan biokaasua mädättämällä tuottavien reaktorilaitosten prosessiturvallisuuteen vaikuttavia vaaroja ja niiden aiheuttajia.

­– Laitoksilla on havaittu puutteita esimerkiksi toimintatavoissa ja teknisissä toteutuksissa. Näistä on aiheutunut onnettomuuksia, kuten paloja, räjähdyksiä ja vuotoja esimerkiksi saksalaisilla biokaasulaitoksilla. Laitoksilla havaitut puutteet ja onnettomuudet ovat seurausta mm. alan vakiintumattomuudesta, heikosta kannattavuudesta ja teknisistä haasteista, Perkkiö kertoo diplomityössään.

– Havaintojen pohjalta työssä suositellaan aihepiirin selkeää viestintää ja prosessiturvallisuuslainsäädännön uudistamista siten, että se huomioi biokaasun nykyistä paremmin, Perkkiö täsmentää.

Diplomityö on luettavissa täällä.

 Lisätietoja: ylitarkastaja Miska Perkkiö, p. 029 5052 090

Biokaasun turvallisuusohje

Suomen Kaasuyhdistys on yhdessä Tukesin kanssa laatinut Biokaasun turvallisuusohjeen. Ohjeessa kuvataan ja käsitellään raakabiokaasun, puhdistetun biokaasun eli biometaanin ja nestemäisen biometaanin (LBG) tuotantoon ja jatkokäsittelyyn liittyviä kaasutekniikkaan ja kaasuturvallisuuteen liittyviä asioita. Ohje kattaa erityyppisissä reaktorilaitoksissa tuotetun kaasun sekä kaatopaikoilta kerätyn kaasun.

 Ohje löytyy Suomen Kaasuyhdistyksen verkkosivuilta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Lotta Immonen (Tukes), p. 029 5052 176,
ylitarkastaja Arto Jaskari (Tukes), p. 029 5052 149 (17.8. alkaen)

sähköpostit muotoa: [email protected]