Valaisimien energiamerkintävaatimus on poistunut

9.1.2020 9.00
Uutinen

Valaisimissa ei pidä olla enää energiamerkintää.

Euroopan komissio on uudelleentarkastellut useita lamppuja, valaisimia ja erillisiä näiden liitäntälaitteita ekosuunnitteluvaatimuksia koskevia asetuksia. Lopputulemana on julkaistu uusi asetus, joka koskee kaikkia valonlähteitä ja niiden erillisiä liitäntälaitteita. Näitä tuotteita koskevat energiamerkintävaatimukset on myös uudelleentarkasteltu ja julkaistu.

Valtaosa asetusten vaatimuksista astuu voimaan 1.9.2021, mutta ensimmäisenä uusien asetusten seurauksena poistui 25.12.2019 vaatimus valaisinten energiamerkinnöistä. Tämän päivänmäärän jälkeen EU-markkinoille tuoduissa tuotteissa energiamerkintää ei siis enää kuulu olla. Muutos rajaa valaisimet pois myös EPREL-tuotetietokannasta.

Ohje jälleenmyyjille

Markkinoilla on todennäköisesti vielä hetken tuotteita, jotka on valmistettu aikana, jolloin energiamerkintävaatimus valaisimille oli olemassa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ohjeistaa jälleenmyyjiä toimimaan valaisimien energiamerkintöjen suhteen seuraavasti:

  • Vaatimuksen poistumisen eli 25.12.2019 jälkeen markkinoille saatetuilla tuotteilla ei saa olla energiamerkintää, eikä energiamerkintöjä täten saa laittaa esille. Markkinoille saattaminen tapahtuu sinä hetkenä, kun fyysinen tuote ensimmäisen kerran asetetaan saataville EU:n markkinoilla. Asettamisella saataville markkinoilla tarkoitetaan tuotteen toimittamista EU:n markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko korvausta vastaan tai veloituksetta.
  • Tätä vanhemmilla tuotteilla energiamerkinnän poistamiseen Tukes suhtautuu joustavammin, sillä energiamerkintä on tehty ja laitettu esille sen aikaisten vaatimusten mukaisesti.
  • Tukes suosittelee, että valaisimien energiamerkintöjä ei enää pidetä myymälän esittelykappaleissa esillä.
  • Tuotepakkauksista ja tuotteen mukana tulevista asiakirjoista energiamerkintöjä ei kuitenkaan tarvitse poistaa.
  • Tukes ei toistaiseksi tarkastele markkinavalvonnassa valaisimien energiamerkintöjen pitämistä esillä.

Lisätietoa valaisinta energiamerkinnöistä

Lisätietoa:

ylitarkastaja Marika Keskinen puh. 029 5052 680, sähköposti: [email protected]