Valmistaudu kemikaalien viimeiseen rekisteröinnin määräaikaan

Tukes
23.6.2015 12.57
Tiedote

Kaikki Euroopan talousalueella 1-100 tonnia vuosittain valmistetut tai sinne maahantuodut kemikaalit tulee rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon viimeistään 31.5.2018. Tämä on viimeinen REACH-asetuksen siirtymävaiheen rekisteröintimääräaika ns. olemassa oleville kemikaaleille. Sen myötä saadaan päätökseen tiedon keruu Euroopassa valmistettavista ja käytössä olevista kemikaaleista, millä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Yritysten on rekisteröitävä kemikaalit (aineet) määräaikaan mennessä toimiakseen laillisesti markkinoilla. Rekisteröinnin tekemällä yritykset voivat myös osoittaa asiakkailleen olevansa vastuullinen toimittaja, joka on tehnyt osuutensa kemikaalien turvallisen käytön puolesta.

Vuoden 2018 REACH-rekisteröinnin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään velvollisuudet ja aloitetaan rekisteröintivalmistelut. Yritysten tulee määrittää valmistamiensa ja maahantuomiensa aineiden määrät tarkistaakseen, tuleeko nämä aineet rekisteröidä vuoden 2018 määräaikaan mennessä. Aineiden oikea tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on ratkaisevan tärkeää. Onnistuakseen rekisteröinnissä määräaikaan mennessä yritysten tulisi tehdä etenemissuunnitelma.

ECHA, jäsenvaltiot ja toimialajärjestöt auttavat mahdollisia rekisteröijiä, ja mm. ECHAn sivuilta löytyyy käytännön tukea. REACH 2018 -sivut toimivat porttina kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon.

Ensimmäistä vaihetta koskeva verkkoseminaari järjestetään keskiviikkona 24.6. klo 11.00. Siinä käydään läpi mitkä aineet tulee rekisteröidä , mitkä ovat tietovaatimukset ja mitä kustannuksia on odotettavissa. Seminaariin osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ECHA:n asiantuntijoille.

Taustaa
Viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika on 31.5.2018. Tämä määräaika koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat Euroopan talousalueelle aineita sellaisenaan, seoksissa tai esineissä pieninä määrinä, 1 - 100 tonnia vuodessa ja jotka ovat tehneet esirekisteröinnin. Yritysten on hyvä huomata, että velvollisuudet ovat huomattavasti vaativampia aineille, joiden määrät ovat 10 - 100 tonnia, kuin aineille, joiden määrät ovat 1 - 10 tonnia.

Tammikuussa 2015, ECHA julkaisi REACH 2018 tiekartan, jossa rekisteröinti jaetaan useisiin vaiheisiin ja kuvataan kunkin vaiheen virstanpylväät sekä tukitoimet, joita ECHA suunnittelee rekisteröijille.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 23.6.2015
ECHAn REACH 2018 -verkkosivut
Verkkoseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen
ECHAn REACH 2018 tiekartta
ECHA:n uutiskirje – REACH

Tukesin kemikaalineuvontapalvelu