Vauhtia kiertotalouteen riskejä ennakoimalla - seuraa seminaaria verkossa

12.11.2018 10.19
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Neste Engineering Solutions Oy ovat selvittäneet kiertotalouslaitosten turvallisuusriskejä ja keinoja niiden hallitsemiseksi. Hankkeen tulokset julkaistaan 15.11.2018 loppuseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa.

Tilaisuutta voi seurata verkko-osoitteessa http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Kiertotalouden vauhdittamista pidetään tärkeänä ja Suomi haluaa olla kiertotalouden vauhdittajana maailman kärkimaa. Kiertotalouden kasvu tarkoittaa myös kierrätykseen erikoistuneiden tuotantolaitosten ja uusien prosessi-innovaatioiden kasvua. Uusiin toimijoihin ja uuteen teknologiaan liittyy myös uusia turvallisuusriskejä.

Hankkeessa on tarkasteltu tyypillisiä kiertotalouden prosessilaitoksia, niiden turvallisuusriskejä ja niihin varautumista. Tulokset ovat kansainvälisestikin kiinnostavia ja käytännöllisiä turvallisen kiertotalouden edistämiseksi. Tule keskustelemaan tuloksista ja jakamaan ajatuksiasi ennakoivasta turvallisuustyöstä.

Tukes julkaisee tällä viikolla kiertotalouslaitosten turvallisuutta koskevaa tietoa myös verkkosivuillaan.

Lisätietoa:

kehitysjohtaja Kirsi Levä puh. 029 5052 162

sähköposti: [email protected]

Lisää aiheesta:

Kiertotalouslaitoksiin liittyy uusia turvallisuusriskejä (artikkeli 8.2.2018)