Hyppää sisältöön

Viiden aineen käyttö luvanvaraiseksi

Julkaisuajankohta 5.5.2022 8.34
Uutinen

Euroopan komissio on lisännyt viisi ainetta REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon. Luvanvaraisten aineiden luettelossa on nyt 59 ainetta.

Viiden huolta aiheuttavan aineen käytöstä tulee luvanvaraista toukokuusta 2025. Kolme aineista on lisääntymiselle vaarallisia, yksi syöpää aiheuttava ja yhdellä on ympäristöön vaikuttavia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Lupaa aineiden käytöille on haettava viimeistään 1.11.2023. Aineet on lisätty REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden luetteloon EU:n virallisessa lehdessä 11.4.2022 julkaistulla asetuksella (EU) 2022/586.

Uudet luvanvaraiset aineet ovat:

  • tetraetyylilyijy
  • 4,4’-bis(dimetyyliamino)-4"-(metyyliamino)trityylialkoholi (joka sisältää ≥ 0,1 prosenttia Michlerin ketonia tai Michlerin emästä) 
  • 1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditionin, formaldehydin ja 4-heptyylifenolin, haarautuneen ja suoraketjuisen, reaktiotuotteet (RP-HP) (jotka sisältävät ≥ 0,1 painoprosenttia)
  • 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti [DOTE]
  • 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin ja 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]- 4-oktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin reaktiomassa (DOTEn ja MOTEn reaktiomassa)

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut raportin, jossa ennakoidaan lupahakemusten lukumäärää uusille luvanvaraisille aineille. Raportissa tutkitaan myös mahdollisten vaihtoehtojen saatavuutta.

Lisätietoja:
Luvanvaraiset aineet Tukesin verkkosivuilla
Kemikaalineuvonta, kysymyslomake tai puh. 0400 393 033 (puhelinajat maanantaisin ja tiistaisin kello 9.30–11.30, torstaisin kello 13–15)
 

REACH