Yrityksille uusi työkalu nanomateriaalien rekisteröinnin avuksi

28.11.2019 10.00
Uutinen

Uusi verkkotyökalu auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuntemaan nanomateriaaleja koskevat REACH-lainsäädännön velvoitteet.

Englanninkielinen eREACH-Nano-työkalu on tarkoitettu yrityksille, joilla ei ole aiempaa asiantuntemusta nanomateriaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä.

Nanomateriaaleja koskevat uudet REACH-tietovaatimukset esitellään lyhyissä videoissa, joiden aiheina ovat:

  • johdanto nanomateriaaleihin
  • nanomuodon määritelmä REACH:ssa
  • katsaus nanomuotoihin liittyvään REACH-ohjeistukseen
  • aineen nanomuodon tunnistaminen ja ohjeet rekisteröintiä varten
  • REACH:in tonnimääräkohtaiset testivaatimukset nanomuodoille
  • altistuminen ja riskinarviointi.

Euroopan komissio on hyväksynyt uudet tietovaatimukset nanomateriaaleille.

REACH-asetuksen liitteisiin tehdyt muutokset koskevat nanomateriaaleja valmistavia ja maahantuovia yrityksiä. Muutoksilla selkiytetään, mitä tietoja yritysten on toimitettava rekisteröintiasiakirjoissa. Uusi sääntely on tullut voimaan joulukuussa 2018  ja velvoitteita sovelletaan 1.1.2020 alkaen.

Työkalun ovat kehittäneet Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastoministerien alaisuudessa toimiva N-Nano-ryhmä ja tanskalainen DHI A/S.

Linkit työkaluun: http://ereachnano.dk/ tai vaihtoehtoisesti http://ereachnano.com/

Lisätietoja:

ylitarkastaja Eija-Riitta Hyytinen p. 029 5052 184, [email protected]