Uusi rajoitusehdotus perfluorattujen aineiden ryhmälle – ota kantaa

3.7.2020 13.04
Uutinen

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus undekafluoroheksaanihapon eli perfluoroheksaanihapon (PFHxA), sen suolojen ja tiettyjen johdannaisten markkinoille saattamisesta on kommentoitavana ECHAn verkkosivuilla. PFHxA:ta, sen suoloja ja johdannaisia käytetään laajasti esimerkiksi sammutusvaahdoissa, tekstiileissä, kontaktimateriaaleissa, kosmetiikassa, puolijohteissa ja välituotteissa aineiden öljyä, likaa ja vettä hylkivien sekä kalvonmuodostusominaisuuksien vuoksi.

Rajoitusehdotus koskee PFHxA:n, sen suolojen ja tiettyjen johdannaisten markkinoille saattamista (maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista) sellaisenaan, toisten aineiden osana, seoksessa tai esineissä. Rajoitus koskisi 46 REACH-rekisteröityä ainetta.

Ehdotuksen tarkoituksena on rajoittaa PFHxA:n pääsyä ympäristöön. PFHxA on ympäristössä erittäin pysyvä, voi kertyä kasveihin ja voi myös kulkeutua hyvin kauas päästölähteestään. Aine kulkeutuu helposti vesiympäristössä ja sillä on pinta-aktiivisia ominaisuuksia, joten se voi saastuttaa laajasti pohja- ja pintavesiä sekä merivesiympäristöä. Ihmiset altistuvat aineelle juomavedestä, ruuasta ja vauvat lisäksi rintaruokinnasta. 

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta.

Ehdotusta voi kommentoida 25.9.2020 saakka. Kommentteja toivotaan kuitenkin jo aikaisemmin, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana.  

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille