Minna Päivinen vald till forsknings- och utvecklingsdirektör

29.1.2020 13.00
Nyhet

Minna Päivinen har valts till forsknings- och utvecklingsdirektör på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Utveckling är ett synligt tema i Tukes strategi och en av kärnfunktionerna i Tukes tillsammans med övervakning och kommunikation.

Forsknings- och utvecklingsdirektörens uppgift är att sköta den strategiska planeringen och utvecklingen som ett stöd för enheterna. Päivinen har inlett sitt arbete i början av år 2020.

– Genom den kombinerade arbetsbilden för en forsknings- och utvecklingsdirektör kan vi främja utnyttjandet av forskningsdata i Tukes utvecklingsprojekt, säger generaldirektör Kimmo Peltonen.

Päivinen har sedan år 2016 arbetat som ledande expert och forskningsdirektör på Tukes. Dessutom har hon verkat som ledare för teamet Tulevaisuus ja innovaatiot.

– Jag ser kontinuerlig, innovativ och välplanerad utveckling som den centrala faktorn för framgång, säger Minna Pälvinen.

Uppgiften som utvecklingsdirektör utlystes internt på Tukes. Sammanlagt sex personer sökte uppgiften.

Ytterligare information

Kimmo Peltonen, generaldirektör, tfn 029 5052 157
Minna Päivinen, forsknings- och utvecklingsdirektör, tfn 029 5052 685
[email protected]