Kemikaalitietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskuksille

Yritysten, jotka valmistavat tai tuovat EU:hun terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja tai fysikaalista vaaraa aiheuttavia seoksia, on ilmoitettava tietoja seoksista myrkytystietokeskuksille. Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetukseen (EY) N:o 1272/2008. Ilmoitus tehdään niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille.

Tällä hetkellä ilmoitusvelvollisuus toteutuu Suomessa samalla, kun yritys toimittaa Tukesille Kemidigin kautta kemikaalilain 22 §:n mukaisen kemikaali-ilmoituksen vaarallisista ja vaaraa aiheuttavista kemikaaleista. 1.1.2021 alkaen ilmoitus tehdään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) Poison centres notifications (PCN) -portaalin kautta Suomen myrkytystietokeskukselle. Huomaa, että Euroopan komissio on lykännyt soveltamispäivää vuodella 1 päivään tammikuuta 2021.

CLP-asetuksen liitteessä VIII on määritelty ilmoituksessa toimitettavat tiedot. PCN-ilmoitus pitää tehdä seuraavista päivämääristä alkaen:

  • kuluttajakäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  • ammattikäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  • teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2024.

Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

  • seoksen tuotetunniste
  • ilmoittajan tiedot
  • seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaarojen osalta
  • varoitusetiketin merkinnät
  • myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
  • seoksen ainesosat ja mahdolliset yleiset tuotetunnisteet.

Seosten tunnistamiseksi otetaan käyttöön yksilöity koostumustunniste eli UFI-tunniste (Unique Formula Identifier), jonka ilmoittaja itse luo ECHAn kotisivuilta löytyvällä sovelluksella ennen PCN-ilmoitusta.

UFI-tunniste on maksuton. Tunniste on mainittava PCN-ilmoituksessa ja se on lisättävä täydentävänä tietona seoksen varoitusetikettiin tai sen välittömään läheisyyteen. Poikkeuksena ovat teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Pakkaamattomille seoksille UFI-tunniste annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.

Yrityksen ei tarvitse tehdä uusien tietovaatimusten mukaista ilmoitusta ennen 1.1.2025, jos yritys on tehnyt ilmoituksen kemikaalituoterekisteriin ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. CLP-asetuksen liitteen VIII mukainen ilmoitus ECHAn PCN-portaalin kautta on kuitenkin tehtävä ja uusien vaatimusten mukaiset tiedot ilmoitettava, jos seoksen koostumus, tuotetunniste tai luokitus muuttuu.

Portaali on jo käytettävissä

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) Poison centres notifications (PCN) -portaali on jo yritysten käytettävissä. Osa jäsenmaista hyväksyy jo nyt myrkytystietokeskuksille tarkoitettujen tietojen toimittamisen PCN-portaalin kautta. Tarkempaa tietoa eri jäsenmaiden käytännöistä löytyy ECHAn ylläpitämästä taulukosta.

Ohjeistus, työkalut ja sovellukset

Ajantasainen tieto, ohjeistus ja työkalut/sovellukset on koottu Poison Centres -verkkosivustolle.

Poison centers banneri

 

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) 1272/2008  
LIITE VIII: Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvät yhdenmukaistetut tiedot