Kemikaalitietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskuksille

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava tietoja myrkytystietokeskuksille terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista. Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetukseen (EY) N:o 1272/2008. Ilmoitus tehdään niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille. Velvoite ei koske seosten loppukäyttäjiä vaan jatkokäyttäjiä kuten seosten valmistajia, jotka saattavat seoksia markkinoille.

Tällä hetkellä ilmoitusvelvollisuus toteutuu Suomessa samalla, kun yritys toimittaa Tukesille Kemidigin kautta kemikaalilain 22 §:n mukaisen kemikaali-ilmoituksen vaarallisista ja vaaraa aiheuttavista kemikaaleista. 1.1.2021 alkaen ilmoitus myrkytystietokeskuksille tehdään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ilmoitusportaalin kautta. Kemikaali-ilmoitus on silti toimitettava Tukesille edelleen muuta tarkoitusta varten. 

CLP-asetuksen liitteessä VIII on määritelty ilmoituksessa toimitettavat tiedot. Ilmoitus pitää tehdä seuraavista päivämääristä alkaen:

 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
 • ammattikäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  (tarkoitettu ammattihenkilöiden käyttöön muualla kuin teollisuuslaitoksissa)
 • teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2024
  (tarkoitettu käytettäviksi pelkästään teollisuuslaitoksissa).

Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

 • seoksen tuotetunniste
 • ilmoittajan tiedot
 • seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaarojen osalta
 • varoitusetiketin merkinnät
 • myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 • seoksen ainesosat ja mahdolliset yleiset tuotetunnisteet.

Seosten tunnistamiseksi otetaan käyttöön ainutkertainen koostumustunniste eli UFI-tunniste (Unique Formula Identifier), jonka ilmoittaja itse luo ECHAn kotisivuilta löytyvällä sovelluksella ennen ilmoitusta.

UFI-tunniste on maksuton. Tunniste on mainittava ilmoituksessa ja se on lisättävä täydentävänä tietona seoksen varoitusetikettiin tai sen välittömään läheisyyteen. Poikkeuksena ovat teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Pakkaamattomille seoksille UFI-tunniste annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.

Yrityksen ei tarvitse tehdä uusien tietovaatimusten mukaista ilmoitusta ennen 1.1.2025, jos yritys on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesin kemikaalituoterekisteriin ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. CLP-asetuksen liitteen VIII mukainen ilmoitus ECHAn ilmoitusportaalin kautta on kuitenkin tehtävä ja uusien vaatimusten mukaiset tiedot ilmoitettava, jos seoksen koostumus, tuotetunniste tai luokitus muuttuu. Sama pätee myös muihin EU/ETA-maihin tehtyjen ilmoitusten osalta.

Portaali on käytettävissä

ECHAn ilmoitusportaali on yritysten käytettävissä. Osa jäsenmaista hyväksyy jo nyt myrkytystietokeskuksille tarkoitettujen tietojen toimittamisen ECHAn ilmoitusportaalin kautta. Tarkempaa tietoa eri jäsenmaiden käytännöistä löytyy ECHAn ylläpitämästä taulukosta.

Ohjeistus, työkalut ja sovellukset

Ajantasainen tieto, ohjeistus ja työkalut/sovellukset on koottu Poison Centres -verkkosivustolle.

Poison centers banneri

 

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) 1272/2008  
LIITE VIII: Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvät yhdenmukaistetut tiedot