Kemikaalitietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskuksille

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava tietoja myrkytystietokeskuksille terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista. Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetukseen (EY) N:o 1272/2008. Ilmoitus tehdään niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille. Velvoite ei koske seosten loppukäyttäjiä vaan jatkokäyttäjiä kuten seosten valmistajia, jotka saattavat seoksia markkinoille.

1.1.2021 alkaen ilmoitus myrkytystietokeskuksille on tehtävä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ilmoitusportaalin kautta noudattaen yhtenäisiä EU:n tietovaatimuksia. Ilmoitus on hoitunut Suomessa kemikaali-ilmoituksen yhteydessä, mutta 1.1.2021 alkaen siihen vaaditaan erillinen ilmoitus. Kemikaali-ilmoitus on toimitettava Tukesille edelleen muuta tarkoitusta varten. 

CLP-asetuksen liitteessä VIII on määritelty ilmoituksessa toimitettavat tiedot. Ilmoitus pitää tehdä seuraavista päivämääristä alkaen:

 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
 • ammattikäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  (tarkoitettu ammattihenkilöiden käyttöön muualla kuin teollisuuslaitoksissa)
 • teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2024
  (tarkoitettu käytettäviksi pelkästään teollisuuslaitoksissa).

Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

 • seoksen tuotetunniste
 • ilmoittajan tiedot
 • seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaarojen osalta
 • varoitusetiketin merkinnät
 • myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 • seoksen ainesosat ja mahdolliset yleiset tuotetunnisteet.

Seosten tunnistamiseksi otetaan käyttöön ainutkertainen koostumustunniste eli UFI-tunniste (Unique Formula Identifier), jonka ilmoittaja itse luo ECHAn kotisivuilta löytyvällä sovelluksella ennen ilmoitusta.

UFI-tunniste on maksuton. Tunniste on mainittava ilmoituksessa ja se on lisättävä täydentävänä tietona seoksen varoitusetikettiin tai sen välittömään läheisyyteen. Poikkeuksena ovat teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Pakkaamattomille seoksille UFI-tunniste annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.

Yrityksen ei tarvitse tehdä uusien tietovaatimusten mukaista ilmoitusta ennen 1.1.2025, jos yritys on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesin kemikaalituoterekisteriin ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. CLP-asetuksen liitteen VIII mukainen ilmoitus ECHAn ilmoitusportaalin kautta on kuitenkin tehtävä ja uusien vaatimusten mukaiset tiedot ilmoitettava, jos seoksen koostumus, tuotetunniste tai luokitus muuttuu. Sama pätee myös muihin EU/ETA-maihin tehtyjen ilmoitusten osalta.

Portaali on käytettävissä

ECHAn ilmoitusportaali on yritysten käytettävissä. Osa jäsenmaista hyväksyy jo nyt myrkytystietokeskuksille tarkoitettujen tietojen toimittamisen ECHAn ilmoitusportaalin kautta. Tarkempaa tietoa eri jäsenmaiden käytännöistä löytyy ECHAn ylläpitämästä taulukosta. Ilmoitukset voi tehdä Suomeen 2021 alusta. Ennen tätä ECHAn ilmoitusportaalin kautta tehdyt ilmoitukset katsotaan tehdyiksi 1.1.2021.

Ohjeistus, työkalut ja sovellukset

Ajantasainen tieto, ohjeistus ja työkalut/sovellukset on koottu Poison Centres -verkkosivustolle.

Poison centers banneri

 

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) 1272/2008  
LIITE VIII: Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvät yhdenmukaistetut tiedot